Okresní soud v Českých Budějovicích vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce asistent/ka soudce

Předpoklady pro výkon funkce asistenta soudce 
- ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice (studijní program Právo a právní věda)
- trestní bezúhonnost
- odpovídající vystupování a schopnost vysokého pracovního nasazení
- schopnost komunikace s lidmi
- praktická znalost práce na PC

K přihlášce k účasti na výběrovém řízení uchazeč připojí:
- strukturovaný profesní životopis uchazeče
- motivační dopis
- prohlášení podle zákona č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, v následujícím znění:

P R O H L Á Š E N Í :

Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, s o u h l a s í m se shromažďováním , zpracováváním a uchováváním mých osobních údajů Okresním soudem v Českých Budějovicích v souvislosti s výběrovým řízením na místo asistenta/asistentky soudce. Současně beru na vědomí, že po skončení výběrového řízení mi budou listiny obsahující osobní údaje vydány pouze na písemnou žádost, a že s nevyžádanými osobními údaji bude Okresním soudem v Českých Budějovicích nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
V ……………………………………………………… dne …………………………………
Vlastnoruční podpis:

Termín nástupu: leden 2018, případně dle dohody

Platové zařazení: platová třída 11-12 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění

Pracovní poměr: na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou
Součástí výběrového řízení bude pohovor před komisí určenou předsedou soudu. O termínu pohovorů budou zájemci o místo asistenta/ky/ soudce vyrozuměni po uzávěrce písemných přihlášek. Předseda okresního soudu si vyhrazuje možnost zrušit vyhlášené výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Lhůta pro přihlášení do výběrového řízení je stanovena do 31. 12. 2017.

Přihlášky je nutné zasílat e-mailem na mjurman @ osoud.cbu.justice.cz

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 5/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111