Oddělení rozkladové komise - ministerský rada

Platová třída: 13

Obor služby: 29 - Legislativa a právní činnosti

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda ve studijním oboru Právo

Doba: na dobu neurčitou

Benefity: pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost dalšího vzdělávání, Multisport karta, posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD, dětská skupina Mašinka.

Místo výkonu: Praha

Předpokládaný nástup: červenec 2018

Přihlášky do: 30. května 2018


Hledáme kolegy/kolegyně do Oddělení rozkladové komise v Odboru legislativy v Sekci legislativně právní Ministerstva dopravy.

Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním kolektivu v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy.

Práce spočívá ve vykonávání ucelené odborné specializované činnosti na úseku realizace pravomocí ministra dopravy ve správním řízení; přezkoumávání věcně nebo právně komplikovaných rozhodnutí ústředního správního úřadu, včetně zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování v těchto věcech; rozpracovávání usnesení rozkladové komise do rozhodnutí, usnesení, stanovisek a souvisejících písemností včetně zahajování správního řízení z úřední moci; zpracovávání návrhů stanovisek a odpovědí rozkladové komise k požadavkům odborných útvarů, popřípadě jiných správních úřadů ke sjednocení stanovisek vydávaných Ministerstvem dopravy, majících vztah k činnosti Ministerstva dopravy ve správním řízení.

Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Budeme se těšit na případnou milou spolupráci s Vámi.

Více: https://www.mdcr.cz/Kariera/Nabidka-zamestnani/Oddeleni-rozkladove-komise-ministersky-rada


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111