Odborný rada v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele - právník ADR/ODR.

Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu vyhlašuje podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, výběrové řízení na služební místo: odborného rady v odboru pro severočeskou oblast, v oddělení rozhodování sporů a ochrany spotřebitele - právník ADR/ODR.

Obor služby: 45. Elektronické komunikace a poštovní služby

Místo výkonu služby: Ústí nad Labem

Kvalifikační předpoklady: ukončený magisterský studijní program v oboru právo

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 13. platové třídy (25210 Kč - 37890 Kč).

Hlavní popis činnosti:

- Celostátní koordinace a metodické usměrňování elektronických komunikací včetně ochrany zájmů spotřebitele v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb.
- Vyřizování a evidence podání (stížností) spotřebitelů v elektronických komunikacích a poštovních službách.
- Vedení správních a přestupkových řízení, ukládání pokut a povinností nepeněžitého plnění.
- Spolupráce s ostatními orgány státní správy.

Posuzovány budou žádosti, podané ve lhůtě do 28. března 2018.

Více informací a postup pro přihlášení se do výběrového řízení naleznete na: https://www.ctu.cz/vyberove-rizeni-na-sluzebni-misto-odborneho-rady-v-odboru-pro-severoceskou-oblast-v-oddeleni-17.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111