Nabídka stáže na tiskovém odboru MZV ČR


Ministerstvo zahraničních věcí, Tiskový odbor (TO), nabízí možnost stáže pro občany Česka - studenty prezenčního studia vysokých škol v relevantních oborech (zejména mediální studia, marketing, mezinárodní vztahy, diplomacie apod.), příp. pro čerstvé absolventy takového studia (do 1 roku po ukončení studia).

Tiskový odbor je přímo podřízen ministrovi zahraničních věcí, odborně řídí tiskovou činnost zastupitelských úřadů (ZÚ) v zahraničí a spolupracuje se zahraničními novináři v Praze. Kromě toho také organizuje tiskové konference a další akce, kterých se účastní zástupci médií, připravuje aktuální informační materiály k zahraničněpolitické problematice, podklady pro vystoupení ministra a dalších zástupců MZV nebo poskytuje informace o zahraniční politice veřejnosti.

Zaměření stáže

Stáž se bude zaměřovat na následující činnosti:

 • analýza dat, rešerše, příprava podkladů,
 • pomoc při správě profilů na sociálních sítích,
 • spolupráce při přípravě tiskových konferencí a dalších mediálních aktivit MZV
 • příprava tiskových zpráv a článků, grafik a video obsahu
 • plnění dalších operativních i dlouhodobých úkolů v gesci odboru TO podle aktuální potřeby

 

Délka stáže

 • Jedná se o cca 12 hodin týdně v období říjen 2019 až leden 2020 (čtyři měsíce celkem) nebo dle vzájemné dohody.

 

Podmínky stáže

 

 • Nutná je znalost anglického jazyka nejméně na úrovni B2 (vyšší znalost výhodou) a dobrá uživatelská znalost MS Office.
 • Vítána je dobrá znalost dalších cizích jazyků (např. francouzského) a zkušenost se správou sociálních sítí.
 • Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající organizace nebo stážista sám.
 • Uchazeč o stáž podává žádost online https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/staze_mzv/index.html
 • spolu s motivačním dopisem v českém jazyce a strukturovaným životopisem v českém jazyce.
 • V motivačním dopisu, prosím, uveďte svou motivaci pro výkon specifických činností TO a vykažte relevantní praxi.
 • Žádost o stáž je třeba TO doručit nejpozději do 20. srpna 2019 do 12:00, a to emailem na press @ mzv.cz, do předmětu zprávy uveďte „stáž na TO“

 

Další přílohy dodá vybraný kandidát na výzvu TO až dodatečně na vyzvání:

 • prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti (vzor viz http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/staze_mzv/index.html,
 • kopie občanského průkazu/pasu a souhlas s pořízením kopie,
 • výpis z Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),
 • aktuální potvrzení o prezenčním studiu VŠ, příp. doklad o úspěšném absolutoriu (do 1 roku po ukončení studia),
 • souhlas se zpracováním osobních údajů

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111