Nabídka stáže na odboru veřejné diplomacie

 

 

Ministerstvo zahraničních věcí, odbor veřejné diplomacie (OVD) nabízí možnost stáže pro občany Česka - studenty prezenčního studia vysokých škol v relevantních oborech (zejména mediální studia, marketing, mezinárodní vztahy, diplomacie apod.), příp. pro čerstvé absolventy takového studia (do 1 roku po ukončení studia).


Odbor veřejné diplomacie je zařazen v Evropské sekci a těžištěm jeho činnosti je koncepční, metodické a operativní řízení prezentace Česka v zahraničí a vyhledávání příležitostí k šíření dobrého jména Česka, jež patří k prioritám dle platné Koncepce zahraniční politiky ČR. OVD též zabezpečuje zapojení relevantních subjektů státní, neziskové, akademické i soukromé sféry do realizace prezentačních projektů. Ve spolupráci s příslušnými gestory OVD koordinuje přípravu a konání akcí veřejné diplomacie, zejména v prostorách MZV, včetně agendy související s udělováním resortního vyznamenání Cena GRATIAS AGIT. Významnou činností je též agenda digitální diplomacie, která zahrnuje zejména administraci profilu MZV na Facebooku, Instagramu a webu czech.cz.

 

Zaměření stáže

Stáž se bude zaměřovat na následující činnosti:

 • analýza dat v oblasti digitální diplomacie,
 • pomoc při správě profilů na sociálních sítích,
 • spolupráce při přípravě akcí veřejné diplomacie,
 • příprava tiskových zpráv a článků, grafik a video obsahu ve vztahu k aktivitám odboru,
 • koordinace aktivit souvisejících s výročími roku 2019
 • plnění dalších operativních i dlouhodobých úkolů gesci odboru OVD podle aktuální potřeby,
 • účast na konferencích a dalších akcích OVD i partnerů oblasti neziskové a nevládní sféry.

 

Délka stáže

Jedná se o cca 12 hodin týdně v období duben 2019 až září 2019 (šest měsíců celkem) nebo dle vzájemné dohody.

Podmínky stáže

Nutná je znalost anglického jazyka nejméně na úrovni B2 (vyšší znalost výhodou) a dobrá uživatelská znalost MS Office.

Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající organizace nebo stážista sám.

Uchazeč o stáž podává žádost https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/staze_mzv/index.html

spolu s motivačním dopisem v českém jazyce a strukturovaným životopisem v českém jazyce. V motivačním dopisu, prosím, uveďte svou motivaci pro výkon specifických činností OVD a vykažte relevantní praxi.

 

Žádost o stáž je třeba OVD doručit nejpozději do 20. února 2019 do 12:00, a to emailem na ovd @ mzv.cz.

 

Další přílohy dodá vybraný kandidát na výzvu OVD až dodatečně na vyzvání:

 

 • prohlášení fyzické osoby o svéprávnosti (vzor viz http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/zamestnani/staze_mzv/index.html
 • kopie občanského průkazu/pasu a souhlas s pořízením kopie,
 • výpis z Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),
 • aktuální potvrzení o prezenčním studiu VŠ, příp. doklad o úspěšném absolutoriu (do 1 roku po ukončení studia),
 • souhlas se zpracováním osobních údajů.

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2018

více...

Jurisprudence 6/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111