Ministerstvo zemědělství, odbor právní vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici odborný referent/ odborná referentka Právník – Právnička v oddělení právní a licenční podpory

 

Náplň práce:
Podávání právních stanovisek z oblasti soukromého práva, včetně práva duševního vlastnictví.
Sepisování připomínek k návrhům soukromoprávních smluv v rámci zadávacích řízení dle zákona č. 132/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Spolupráce při vedení agendy ochranných známek.

Požadujeme:
Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, obor právo a právní věda;
Znalost AJ na úrovni B2 vítána, popř. základní znalost NJ nebo FJ vítána
Uživatelská znalost PC – MS Word, Outlook, Power Point, právní informační systémy – ASPI, Beck-on-line.

Nabízíme:
Doba určitá – zástup na RD/MD;
Nástup 1. září 2019, nebo dle dohody
14. platová třída, tj. v rozmezí od 30 170 Kč (bez praxe) do 45 340 Kč (nad 32 let praxe);
Po zkušení lhůtě možnost přiznání osobního příplatku;
Pružná pracovní doba;
5 týdnů dovolené;
5 dnů indispozičního volna;
Jazykové kurzy a další odborná vzdělávání.

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:
Přihláška (formální podoba přihlášky není stanovena);
Motivační dopis;
Strukturovaný profesní životopis;
Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
Kopie čistého výpisu z evidence Rejstříku trestů ČR, který není starší 3 měsíců.
V případě, že žadatel žádá služební úřad
o obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, je nutná součinnost spočívající v uvedení těchto osobních údajů: jméno, rodné příjmení, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo
a okres narození a státní občanství.

Celé zadání výběrového řízení včetně podmínek pro přihlášení se: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/volna-pracovni-mista/odborny-referent-odborna-referentka-4.html

Bližší informace: JUDr. Ladislav Futtera, vedoucí oddělení právní a licenční podpory,
tel.: 221 812 205, mail: ladislav.futtera @ mze.cz

Přihlášky dle zadání nutno zaslat do 29. 7. 2019 na adresu:
Ministerstvo zemědělství
personální odbor (11130)
Marie Heřmánková
Těšnov 17
117 05 Praha 1

nebo na e-mail: zamestnani @ mze.cz

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111