Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor evropského a mezinárodní práva, vyhlašuje výběrové řízení.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor evropského a mezinárodní práva, vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, výběrové řízení.
Oddělení práva Evropské unie přijme referenta/referentku státní správy na pozici právník, a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Uchazeč o přijetí do pracovního poměru musí:
a) být státním občanem České republiky, popřípadě cizím státním občanem (např. občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
b) dosáhnout věku 18 let;
c) být plně svéprávný;
d) být bezúhonný;
e) dosáhnout minimálně požadovaného vzdělání;
f) mít potřebnou zdravotní způsobilost.
Splnění předpokladů uvedených pod písmeny a), e), f) je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu d) bezúhonnosti se osvědčuje nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Splnění předpokladu c) se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením.

Náplň práce:
• Poskytování právního poradenství a příprava právních stanovisek ohledně implementace a aplikace práva EU v působnosti ministerstva (např. v oblasti energetiky, ochrany spotřebitele, elektronických komunikací, obchodní politiky apod.);
• spolupráce s Kanceláří vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU, příprava stanovisek ČR ve věci řízení EU Pilot a řízení o porušení Smlouvy o fungování EU a účast na souvisejících jednáních, příprava vyjádření k předběžným otázkám;
• právní podpora věcným útvarům ministerstva při implementaci předpisů EU do vnitrostátního právního řádu;
• posuzování právních předpisů v rámci meziresortního připomínkového řízení.

Požadujeme:

• vysokoškolské vzdělání právního zaměření na magisterské úrovni;
• orientaci v právu EU;
• aktivní znalost anglického jazyka (minimálně na úrovni B2), další jazyky výhodou;
• uživatelskou znalost práce na PC;
• aktivní přístup, samostatnost, zájem o problematiku evropského práva a politik EU, dobré komunikační, prezentační a analytické schopnosti.

Nabízíme:

• zajímavou a zodpovědnou práci;
• pracovní poměr na dobu určitou;
• pracoviště v centru Prahy;
• práci v příjemném kolektivu;
• platové ohodnocení dle nařízení vlády ČR č. 564/2006, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 13. platová třída;
• odpovídající osobní příplatek a kompetitivní mimořádné odměny
• možnost dalšího jazykového vzdělávání, pracovních stáží, mj. na Stálém zastoupení ČR v Bruselu;
• možnost absolvování Kurzu obchodní diplomacie a výhledové příležitosti vyslání na zahraniční mise v EU i ve světě
• nástup od 1. ledna 2018, vhodné i pro absolventy.

V případě zájmu zasílejte motivační dopis se strukturovaným životopisem do 30. listopadu 2017 na e-mail: bednarm @ mpo.cz a srolerova @ mpo.cz.

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Upozornění:
Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111