Ministerstvo dopravy vyhlašuje výběrového řízení na pozici „Právník/právnička v Oddělení agend EU v Odboru legislativy v Sekci legislativně právní Ministerstva dopravy

 

Služební místo: ministerský rada v Oddělení agend EU v Odboru legislativy v Sekci legislativně právní Ministerstva dopravy

Platová třída
: 13

Obor služby:
29. Legislativa a právní činnost

Požadované vzdělání:
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda se studijním oborem Právo

Úroveň znalosti cizího jazyka: znalost anglického, francouzského nebo německého jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „VYHRAZENÉ“.

Doba: Na dobu neurčitou

Benefity:
pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna (tzv. sick days), příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, možnost dalšího vzdělávání, Multisport karta, posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově MD, dětská skupina Mašinka.

Místo výkonu: Praha

Předpokládaný nástup: leden 2019

Přihlášky do: 21. listopadu 2018

Hledáme novou kolegyni nebo nového kolegu do Oddělení agend EU v Odboru legislativy v Sekci legislativně právní na Ministerstvu dopravy.

Nabízíme zajímavou práci v příjemném pracovním kolektivu v prostředí ústředního orgánu státní správy sídlícího v centru Prahy.

Práce spočívá zejména v zajišťování implementace předpisů Evropské unie v působnosti Ministerstva dopravy do právního řádu České republiky účastí na tvorbě a projednávání návrhů zákonů a návrhů nařízení vlády a podporou věcných útvarů při tvorbě a projednávání návrhů věcných záměrů zákonů a návrhů vyhlášek, v posuzování slučitelnosti navrhovaných i platných vnitrostátních právních předpisů a správní praxe s právem Evropské unie a formulace návrhů opatření směřujících k nápravě zjištěných nedostatků, atd.

Více informací o pozici a o způsobu přihlášení do výběrového řízení naleznete v níže přiloženém Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Budeme se těšit na případnou milou spolupráci s Vámi.

 

Více zde:


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111