Město Třeboň vyhlašuje výběrové řízení na místo právník (právnička) města, vedoucí oddělení vymáhání pohledávek

Pracovní poměr na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené, nástup možný ihned.
Platové zařazení: 11. platová třída.

Pracovní náplň
Veřejné zakázky, zpracování smluv, konzultační činnost

Požadavky
Dosažené vzdělání vysokoškolské magisterské (vhodné pro absolventy)
Obor školního vzdělání právo

Znalosti oboru
- znalost zákona o obcích, znalost správního řádu
- znalost zákona o zadávání veřejných zakázek včetně procesu zadávání veřejných zakázek
- znalost občanského, obchodního a správního práva
- znalost procesu vymáhání pohledávek
- orientace ve všech činnostech samosprávy
- znalost práce na PC - Word, Excel, internet, Codexis, Ginis výhodou

Další znalosti, dovednosti a předpoklady
- flexibilita, spolehlivost
- schopnost analyticky a koncepčně myslet
- dobré komunikační schopnosti
- ochota dále se vzdělávat
- znalost cizího jazyka výhodou
- schopnost týmové práce
- řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete na adresu Městský úřad Třeboň, Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň tak, aby byly doručeny nejpozději do 23.03.2018 do 12:00 hodin. Obálka bude označena: Výběrové řízení - právník (právnička).

Podrobnější informace o pracovní pozici podá JUDr. Mojmír Vonka, telefon: 384 342 144, e-mail: mojmir.vonka @ mesto-trebon.cz

Náležitosti přihlášky:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis

Přílohy přihlášky:
1. strukturovaný životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, dále o dovednostech týkajících se požadovaných činností
2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál případně ověřená kopie); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
4. souhlas se zpracováním osobních údajů případně žádost o vrácení poskytnutých dokladů
Písemně nevyžádané přílohy přihlášky budou po 30 dnech od skončení výběrového řízení skartovány.

 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111