Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na pozici právníka / právničky v odboru zdravotnictví.

 

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou. Plný pracovní úvazek. Nástup dle dohody. Platové rozpětí 23 270 Kč – 34 970 Kč.

Bližší informace o podmínkách výběrového řízení a požadavcích naleznete na www.praha.eu v rubrice Volná pracovní místa a na úřední desce Magistrátu hl. města Prahy.
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 1. července 2019 v podatelně
Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

Požadujeme

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice
 • znalost zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vše v platném znění
 • znalost správního řízení a řízení o přestupcích včetně související legislativy (zákon č. 500/2004 Sb., zákon č. 250/2016 Sb.)
 • komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v mluveném i písemném projevu
 • analytické myšlení
 • schopnost samostatného rozhodování, přesnost, pečlivost, zodpovědnost
 • znalost práce na PC (MS Office, Internet), schopnost pracovat s právními informačními systémy

Výhodou je znalost zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vše v platném znění

 • Nabízíme
 • • stabilní zázemí úřadu územní samosprávy s pracovištěm v centru Prahy
 • • pružnou pracovní dobu
 • • osobní příplatek po zkušební době
 • • podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost využití programu mentoringu a koučinku
 • • 5 týdnů dovolené
 • • 3 dny zdravotního volna (sick days)
 • • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • • podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina
 • • příspěvek na stravování formou stravenek
 • • příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na kulturní a sportovní vyžití
 • … a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod
 • Náplň práce
 • Rozhodování o mimořádných opravných prostředcích v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.
 • Zpracování obnovy řízení a přezkoumání napadeného rozhodnutí v přezkumném řízení nadřízeným orgánem v působnosti odboru.
 • Právní činnosti, včetně zastupování v soudních sporech.
 • Řešení přestupků podle ustanovení zákona o odpovědnosti za přestupky a řízeni o nich.
 • Vyřizování žádostí o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím.
 • Zajišťování zadávání veřejných zakázek a uzavíraní smluv v rámci odboru.
 • Zpracování koncepčních materiálů.
 • Vedení evidence soudních sporů.
 • Práce s plány kontinuity.
 •  

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111