Krajský soud v Praze hledá vhodné kandidáty/kandidátky na pozici asistent/asistentka soudce

 
Požadujeme:
a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva
     na vysoké škole v České republice, popř. předpoklad jeho dosažení do 2 měsíců od podání žádosti

b)
bezúhonnost

c)
znalost práce na PC a schopnost ji rozvíjet

d)
schopnost samostatně provádět úkony soudu, které jsou asistentu soudce svěřovány
     v občanském soudním řízení, soudním řízení správním, trestním řízení, insolvenčním řízení nebo jiné činnosti soudu

e)
nadprůměrné schopnosti právní argumentace

f)
občanství ČR


Postavení asistenta:
- je zakotveno v zákoně č. 6/2002 Sb.,

- práce asistenta je vykonávána v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb.

- platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb.


Podání žádosti o zařazení do evidence kandidátů
na pozici asistenta/asistentky soudce:

- žádost musí obsahovat jméno, příjmení a titul kandidáta/kandidátky, datum narození, adresu bydliště,
popřípadě též kontaktní adresu, je-li odlišná od místa bydliště, telefon a e-mail

- zájemce podává žádost v písemné nebo elektronické podobě

na personální oddělení Krajského soudu v Praze Praha 5,
nám. Kinských č. 5, II. poschodí budovy „D“, č. dveří 205,

e-mail: personalni @ ksoud.pha.justice.cz
spolu se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem


Evidence kandidátů:

Každý, kdo podá řádnou žádost, bude u Krajského soudu v Praze zařazen do evidence kandidátů
na pozici asistenta/asistentky soudce na dobu 6 měsíců.

V tomto období bude pozván v rámci výběrového řízení na pozici asistenta/asistentky soudce
k osobnímu pohovoru; o výsledku výběrového řízení bude informován.

Nebude-li kandidát v šestiměsíční lhůtě vybrán na pozici asistenta/asistentky soudce,
bude z evidence vyřazen, ledaže by písemně nebo elektronicky požádal o prodloužení lhůty o dalších 6 měsíců.JUDr. Ljubomír Drápal
předseda Krajského soudu v Praze


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111