KANCELÁŘ FINANČNÍHO ARBITRA, hledá nové zaměstnance i v řadách studentů 4. nebo 5. ročníku právnické fakulty

 

Kancelář finančního arbitra, útvar: Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu, zřízená zákonem č. 180/2011 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, hledá zaměstnance pro oddělení

Oddělení úvěrů (spory ve smyslu § 1 odst. 1 písm. c) zákona o finančním arbitrovi
Oddělení životního pojištění (spory ve smyslu § 1 odst. 1 písm. e) zákona o finančním arbitrovi)

Pozice: referent – právník

Stručná charakteristika vykonávané činnosti:

  • posuzování podaných návrhů na zahájení řízení z hlediska jejich přípustnosti a příprava podkladů pro jejich přijetí nebo zastavení řízení
  • poskytování navrhovatelům na základě jejich žádosti, pomoc při sepsání, podání nebo doplnění návrhu na zahájení řízení před finančním arbitrem
  • provádění šetření ve věci v řízeních vedených před finančním arbitrem,
  • příprava věcných a odborných podkladů pro rozhodnutí finančního arbitra ve věci samé, v řízení o uložení pokuty

 

Požadavky:

  • znalost relevantních právních předpisů
  • schopnost písemně formulovat
  • analytické myšlení
  • spolehlivost a pečlivost

 

Stupeň vzdělání: vysokoškolské (student 4. nebo 5. ročníku)
Obor vzdělání: právo
Délka praxe: praxe vítána
Nástup možný od: podle dohody

Pracovní poměr: uzavřený podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (nejedná se o služební poměr)
na dobu 1 roku s možností případného prodloužení
pružná pracovní doba
více informací na https://www.finarbitr.cz/cs/financni-arbitr/kariera.html

 

Platové podmínky: platová třída 14; plat se stanovuje podle zákoníku práce a nařízení vlády vydaného k jeho provedení a vnitřního předpisu
možnost přiznání osobního příplatku po 1. měsíci
5 týdnů dovolené
příspěvek na stravování

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2018

více...

Jurisprudence 4/2018

více...

Právněhistorické studie č. 48/1

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111