Hledáme nového pracovníka do legislativního odboru MPSV, Oddělení rozkladové komise

Nabídka pracovního místa na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR

Hledáme nového pracovníka do legislativního odboru MPSV, Oddělení rozkladové komise.

Jde o služební poměr a zařazení na služební místo podle zákona o státní službě na dobu neurčitou, a to od 1. 7. 2018, případně dle dohody. Oficiální nabídku najdete na: https://www.mpsv.cz/cs/33457

Předpoklady:
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, obor právo
- bezúhonnost, svéprávnost,
- zájem zapojit se do pracovního procesu státního úředníka.

Nabízíme:
- odměňování podle platných právních předpisů,
- nabízené systemizované místo je ve 13. platové třídě,
- stravenky v hodnotě 90 Kč za každý odpracovaný den,
- pružná pracovní doba
- příjemné pracovní prostředí v centru Prahy s pracovištěm v hlavní budově ministerstva, tj. Na Poříčním právu 1, Praha 2,
- příjemný (menší) smíšený pracovní kolektiv,
- obecně uplatnitelná praxe.

Co nabízená práce představuje:
- Oddělení rozkladové komise (RK) přezkoumává pravomocná rozhodnutí, případně řeší rozklady proti prvostupňovým rozhodnutím v oblasti nepojistných sociálních dávek (státní sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek a příspěvků pro osoby se zdravotním postižením).
- Dále přezkoumává rozhodnutí v oblasti zákona o zaměstnanosti a zákona o svobodném přístupu k informacím.
- Další oblastí jsou správní delikty podle zákona o sociálních službách.
- Pracujeme převážně s originální spisovou dokumentací, když připravujeme právní rozbory jako podklad pro jednání RK, která je složená z odborníků z různých institucí.
- Po projednání věci dle usnesení RK připravujeme návrhy rozhodnutí, které jsou předloženy paní ministryni ke schválení podpisem.
- Podepsaná rozhodnutí expedujeme účastníkům řízení, po doručení vyznačíme právní moc a uzavřeme v této věci spis.
- Procesně jde o správní řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Odchylně v případech, které jsou upraveny speciálními zákony.

V případě dalších otázek nás kontaktujte e-mailem na:
lenka.frazova @ mpsv.cz; ivana.kratochvilova @ mpsv.cz
 

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111