Expert pro EU a zahraniční vztahy

 
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
vyhlašuje vnější výběrové řízení k obsazení pracovní pozice Expert pro EU a zahraniční vztahy
v odboru Evropské unie a mezinárodních organizací

Náplň práce zahrnuje zejména:
* zajišťování agendy koordinace vztahů k Evropské unii, jejím vybraným orgánům a institucím, včetně koordinace vztahů k vládě ČR v oblasti evropské politiky, zejm. komplexního koordinování působení ČNB v rámci Výboru pro Evropskou unii a jeho pracovních orgánů,
* koordinace přípravy podkladových materiálů pro zástupce ČNB na jednání vybraných orgánů EU, např. Výboru pro finanční služby (FSC), Hospodářského a finančního výboru (EFC) apod.,
* příprava stanovisek pro zástupce ČNB na jednání Výboru pro Evropskou unii,
* zpracování odborných analýz v oblasti politik Evropské unie,
* organizační zajištění misí hlavních mezinárodních ratingových agentur v České republice v souvislosti s pravidelným přezkumem ratingového hodnocení ČR (tzv. sovereign rating) a zajišťování komunikace s těmito ratingovými agenturami,
* zajišťování komunikace s centrálními bankami Evropského systému centrálních bank, příp. dalšími orgány členských států EU.

Kvalifikační požadavky:
* vysokoškolské vzdělání ekonomického nebo právního směru či se zaměřením na evropskou integraci,
* praxe v oblasti agend evropské politiky a Evropské unie výhodou,
* znalost anglického jazyka minimálně na úrovni C1 podle SERR (Společný evropský referenční rámec pro jazyky),
* znalost dalšího pracovního jazyka EU výhodou.
Předpoklady pro výkon profese:
* všeobecný přehled a znalost fungování Evropské unie
* dobré organizační a koordinační schopnosti, samostatné uvažování
* schopnost rychlé orientace v materiálech a efektivní organizace práce
* trestní bezúhonnost.

Nabízíme:
* zázemí renomované instituce,
* zajímavou a perspektivní práci v ústředí ČNB s možností trvalého odborného růstu,
* propracovaný systém vzdělávání,
* nástup možný dohodou.

UPOZORNĚNÍ: Do výběrového řízení budou zařazeni pouze ti uchazeči, kteří se do něj přihlásí prostřednictvím registračního formuláře v sekci „volná pracovní místa“ na internetových stránkách ČNB nebo dopisem na adresu ČNB. Uchazeči, kteří se do výběrového řízení přihlásí jiným způsobem, nebudou do tohoto výběrového řízení zařazeni!

Nabídky s profesním životopisem obsahujícím základní osobní údaje a motivačním dopisem zasílejte do 31.5.2018 prostřednictvím registračního formuláře nebo písemně na adresu:
Česká národní banka
sekce lidských zdrojů
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
zn.: 64/2016


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111