Celní úřad pro Jihočeský kraj přijme zaměstnance do služebního poměru na služební místo „PRÁVNÍK“

 

Jste-li absolventem studijního oboru Právo a právní věda na právnické fakultě (byť i bez praxe), nabízíme možnost stát se právníkem Celní správy České republiky a získat tak stabilní zaměstnání u bezpečnostního sboru.

Zásadní výhodou pro absolventy právnické fakulty je především možnost nástupu zákonem stanoveným tzv. bočním vstupem, který umožňuje velmi rychlý vývoj kariéry. Zájemce nastupuje přímo do hodnosti kapitána.

Náplní práce je řešení správních a daňových záležitostí, včetně účasti na řízení soudních. Hodnosti kapitána odpovídá příslušné mzdové ohodnocení včetně rizikového příplatku, pro schopné nové kolegy je pak samozřejmostí osobní příplatek, který může zásadně ovlivnit výši celkové mzdy. Dalšími benefity jsou pak vedle šestitýdenní dovolené možnosti využití pružné doby služby, po odpracování požadované doby i poskytnutí výsluhových nároků.

Podrobné informace naleznete na stránkách www.celnisprava.cz“, pod složkou kariéra a v případě zájmu je možné odeslat elektronický formulář žádosti o přijetí do služebního poměru. Na základě podané žádosti do služebního poměru budete pozváni na vstupní pohovor, kde dostanete základní informace. Přijetí do služebního poměru je podmíněno absolvováním psychologického vyšetření, fyzickými testy a zdravotní prohlídkou.

V případě dalších informací nebo konzultace je možné napsat na e-mail „i.poschkova @ cs.mfcr.cz“,

Bc. Iveta Pöschková, odbor 40 GŘC – Řízení lidských zdrojů, referát 405 – Personální České Budějovice.

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111