Asistent/asistentka soudce krajského soudu v Českých Budějovicích


Krajský soud v Českých Budějovicích
Zátkovo nábřeží 2, 370 84 České Budějovice
tel.: 389 018 111, fax.: 389 018 500, e-mail: podatelna @ ksoud.cbu.justice.cz, IČO: 00215686
ID datové schránky: 832abay

Krajský soud v Českých Budějovicích
vyhlašuje výběrové řízení na místo
asistent/asistentka soudce krajského soudu

Místo výkonu práce: Krajský soud v Českých Budějovicích
Funkční zařazení: asistent/asistentka soudce pro správní/obchodní úsek
Předpokládaný nástup: září 2019

Požadujeme
• ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice
• státní občanství České republiky
• trestní bezúhonnost
• způsobilost k právním úkonům
• samostatnost, pečlivost, organizační a komunikační schopnosti
• znalost práce na PC: MS Office, Outlook, Internet na uživatelské úrovni

Další informace
• odměňování podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění, pl. tř. 13,
zvl. příplatek podle § 8 odst. 2 písm. c) cit. nařízení vlády
• pracovní poměr na dobu určitou v délce jednoho roku s možností prodloužení na dobu neurčitou
• výběr uchazečů bude proveden na základě zaslaných podkladů a osobního pohovoru. O přesném čase pohovoru budou zájemci, kteří doložili kompletní a úplné doklady, vyrozuměni (e-mailem)

Uchazeč podá písemnou přihlášku, v níž uvede:
a) jméno, příjmení a titul,
b) datum a místo narození,
c) státní příslušnost,
d) místo trvalého pobytu,
e) kontaktní telefon, mail, adresa
f) datum a podpis uchazeče.

K žádosti uchazeč připojí:
a) životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech,
b) doklad o dosaženém vzdělání – ověřená kopie
c) motivační dopis
d) výpis z rejstříku trestů ne starší 2 měsíce
e) prohlášení podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů - (vyjádřit souhlas se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů v souvislosti s výběrem kandidáta pro funkci asistenta soudce, a to v rozsahu pro průběh tohoto řízení a vyjádření souhlasu s tím, že po skončení výběrového řízení budou listiny obsahující osobní údaje vydány pouze na písemnou žádost uchazeče)

Lhůta pro podání přihlášky: do 9. 8. 2019

Místo a způsob podání přihlášky:
- osobně na podatelně Krajského soudu v Českých Budějovicích, Zátkovo nábřeží 2, České Budějovice, č. dv. 11 (přízemí)
- písemně na adresu: Krajský soud v Českých Budějovicích, personální oddělení, Zátkovo nábřeží 2, České Budějovice, PSČ 370 84


 

 


JUDr. Milan Tripes
předseda krajského soudu

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111