Analytik mezinárodního práva (kosmického)

 

Název projektu:
Multidisciplinární analýza obrany planety před asteroidy jako klíčové národní politiky zajišťující mírový rozvoj a prosperitu lidstva na Zemi i ve vesmíru (2018-2021)

Co požadujeme:
• Vzdělání v oblasti mezinárodního práva
• Schopnost kriticky zhodnotit aktuální stav mezinárodního práva a vnímat současné mezinárodní právo jako dynamické v souvislosti s uvedeným tématem výzkumu
• Schopnost propojovat politologické myšlení s pragmatismem a mechanikou mezinárodního
práva
• Schopnost navrhnout žádoucí změnu mezinárodního práva, umět ji obhájit v kontextu národních zájmů, ale i globálních zájmů lidstva, viz. Outer Space Treaty (benefit on mankind)
• Tuto změnu aktivně prosazovat na mezinárodních fórech (UN COPUOS, SMPAG, Hague
Working Group; popř. i v širší debatě v rámci Evropské kosmické agentury a jiných institucí)
• Týmového ducha do multidisciplinární vědecké skupiny politologů, inženýrů a astronomů a
respekt k uvažování v jiných disciplínách
• Praxi s přípravou vědeckých publikací v anglickém jazyce
• Možnost se do týmu zapojit po dobu trvání celého grantu do ledna 2021

Co preferujeme:

• Zájem o téma planetární obrany před asteroidy a jejich těžbu
• Dosavadní orientaci nebo zjevný zájem o mezinárodní právo kosmické
• Ochotu a vůli se plně zapojit do našich vědeckých aktivit v oblasti kosmické politiky, v kontextu našich širších vědeckých zájmů o politické a právní aspekty nových technologií: kybernetická bezpečnost, nastupující nové technologie (AI, crypto, blockchain etc.)
• Ochotu cestovat na zahraniční symposia jako akademik (především Hague w.g. a SMPAG)

Co nabízíme:

• Pozici vědeckého pracovníka vhodnou pro doktorandy, post-doktorandy, ale i pro zkušené vědecké pracovníky
• 1⁄4 úvazek vypočtený z nadprůměrného akademického platu, tj. 1⁄4 z 50.000,- měsíčně
• Další ohodnocení za publikace (dle pravidel Institutu politologických studií, FSV UK)
• Možnost participovat na v globálním měřítku bezprecedentním vědeckém projektu orientujícím se na tvorbu národní politiky planetární obrany a těžby asteroidů
• Přímou spolupráci se světovými kosmickými agenturami NASA a ESA
• Přímou spoluúčast na politické a legislativní formulaci národních zájmů v rámci tématu výzkumu
• Integraci do vědecké a politické komunity kosmických aktivit s důrazem na téma výzkumu

Cíle projektu:

Naším cílem je cestou multidisciplinárního výzkumu zformovat pozici České republiky v otázce obrany planety před asteroidy.

Udržitelnost politiky obrany planety chceme zajistit iniciací zájmu soukromého sektoru o těžbu nerostných surovin ve vesmíru, která bude podpořena veřejným sektorem jako národní zájem s prvky formující se kosmopolitní budoucnosti lidstva a doporučením k úpravě mezinárodního práva v kosmickém prostoru. Tímto se nám podaří prokázat, že národní zájmy mohou mít nekonfliktní cíle vůči ostatním státům, a tak být cestou novému kosmopolitnímu světovému řádu za pomocí nejen kooperativního formování mezinárodního bezpečnostního režimu, ale i režimu pro komerční využití surovin ve vesmíru bez porušování současných mezinárodněprávních smluv.

Kandidáti se zájmem o tuto pozici mohou zaslat následující:

• Strukturovaný profesní životopis
• Stručný motivační dopis (max. 1x A4) dle standardních parametrů (motivace a proč se na pozici hodíte)

Výše uvedené zašlete prosím na: nikola.schmidt @ fsv.cuni.cz

Zasílejte prosím průběžně, na dopisy budeme reagovat obratem, rozhodnutí o pozici bude učiněno do poloviny až konce července nebo i dříve, nalezneme-li vhodného kandidáta, nástup možný od září 2018


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111