7 pozic pro právníky / právničky v odboru stavebního řádu

 Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na 7 pozic pro právníky / právničky v odboru stavebního řádu.

Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou. Plný pracovní úvazek. Nástup dle dohody.

Bližší informace o podmínkách výběrového řízení a požadavcích naleznete na www.praha.eu v rubrice Volná pracovní místa a na úřední desce Magistrátu hl. města Prahy.
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 10. května 2019 v podatelně Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

Požadujeme
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice
znalost správního práva
znalost práce na PC (MS Office, Internet, Outlook), schopnost pracovat s právními informačními systémy
komunikační schopnosti, dobrá vyjadřovací schopnost v písemném i mluveném projevu
samostatnost, spolehlivost a zodpovědný přístup
Vítána je úspěšně složená zkouška o zvláštní odborné způsobilosti, pro výkon správní činnosti při územním rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění.

Nabízíme
• stabilní zázemí úřadu územní samosprávy s pracovištěm v centru Prahy
• pružnou pracovní dobu
• osobní příplatek po zkušební době
• podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost využití programu mentoringu a koučinku
• 5 týdnů dovolené
• 3 dny zdravotního volna (sick days)
• příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
• podporu slaďování pracovního a rodinného života, zařízení péče o děti zaměstnanců – dětská skupina
• příspěvek na stravování formou stravenek
• příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na kulturní a sportovní vyžití
… a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Náplň práce
Komplexní výkon rozhodování o řádných a mimořádných opravných prostředcích v působnosti hlavního města Prahy v rámci odboru.
Zastupování Magistrátu hl. m. Prahy při přezkoumání odborem vydaných rozhodnutí před Městským soudem v Praze a Nejvyšším správním soudem včetně podávání kasačních stížností
Vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek nebo stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů v rozsahu působnosti odboru, řešení věcně a právně složitých případů
Výkon komplexních právních činností v rámci odboru.
Zajišťování nápravy nesprávných a nezákonných rozhodnutí obecných stavebních úřadů v hl. městě Praze.
Zpracování vyjádření k ústavním stížnostem proti rozsudkům Nejvyššího správního soudu.
Podíl na metodickém usměrňování činnosti stavebních úřadů na úseku veřejného stavebního práva.
Řešení nečinnosti stavebních úřadů.
Podíl na provádění kontroly na úseku veřejného stavebního práva.
Provádění výkonu činnosti stavebního úřadu v případech, kdy je Magistrát hl. města Prahy obecným stavebním úřadem nebo si vyhradil pravomoc obecného stavebního úřadu.
Komplexní výkon činnosti vyvlastňovacího úřadu.
Podílí se na tvorbě právních předpisů hl. města Praha na úseku stavebního práva a změn Statutu hlavního města Prahy.
Prošetřování způsobu vyřízení stížností.
Vyřizování peticí, stížností, oznámení a podnětů fyzických osob.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111