Jmenování nových hostujících profesorů na PF UK

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

je mi velkým potěšením Vás informovat, že rektor Univerzity Karlovy v Praze Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, schválil na návrh PF UK s účinnosti ke dni 1.3.2017 jmenování následujících zahraničních odborníků na pozice tzv. hostujících profesorů na odborných pracovištích PF UK (čl. 40 Statutu UK):

 

Prof. Michael J. Bazyler (Chapman University, USA ), hostující profesor na Ústavu právních dějin PF UK

Prof. Richard Hamilton Grimes (University of York, Velká Británie), hostující profesor na Katedře politologie a sociologie PF UK

Prof. Dr. Owen McIntyre (University College Cork, Irsko), hostující profesor na Katedře práva životního prostředí PF UK

Prof. Gianni Santucci (Università degli Studi di Trento, Itálie), hostující profesor na Katedře právních dějin PF UK

ao. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Wieshaider (Universität Wien, Rakousko), hostující profesor na Katedře právních dějin PF UK

 

Jmenovací dekrety vyhotovené Rektorátem UK budou hostujícím profesorům slavnostně předány děkanem či pověřeným členem kolegia děkana osobně na půdě PF UK či v rámci setkání v zahraničí.

 

Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.

proděkan pro zahraniční záležitosti PF UK


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111