Jmenování hostujících profesorů na PF UK

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

je mi velkým potěšením Vás informovat, že rektor Univerzity Karlovy v Praze Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA schválil na návrh PF UK s účinnosti ke dni 1.5.2016 jmenování následujících zahraničních odborníků na pozice tzv. hostujících profesorů na odborných katedrách PF UK (čl. 42 Statutu UK):
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Robert Alexy (UNI Kiel – Katedra teorie práva a právních učení PF UK);
Ao. Univ.-Prof. Dr. Michael Geistlinger (UNI Salzburg – Katedra mezinárodního práva PF UK);
Prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. (Paneurópská UNI – Katedra trestního práva PF UK);
Univ.-Prof. i. R. Dr. Ferdinand Kerschner (UNI Linz – Katedra práva životního prostředí PF UK);
Prof. Dr. Francesco Martucci (UNI Paris II. – Katedra evropského práva PF UK);
Prof. Dr. Frank Maschmann (UNI Regensburg – Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení PF UK);
Prof. Dr. Dr. h. c. Marian Paschke (UNI Hamburg – Katedra obchodního práva PF UK);
Prof. Dr. hab. Dr. h. c. Wojciech Radecki (Polska Akademia Nauk – Katedra správního práva a správní vědy PF UK).

Jmenovací dekrety vyhotovené Rektorátem UK budou hostujícím profesorům slavnostně předány děkanem či pověřeným členem kolegia děkana osobně na půdě PF UK či v rámci setkání v zahraničí.

Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
proděkan pro zahraniční záležitosti PF UK
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111