Jakub Drápal zvítězil v soutěži BENES AWARD

 

Benes Award je vědecká soutěž pro studentské práce v oborech sociální deviace, kriminologie, sociální patologie, sociologie ohrožených skupin a prevence rizikového chování, kterou uděluje Česká sociologická společnost a emeritní profesor Michael Benes.

Cena je vyhlašována na Konferenci sekce sociální patologie České sociologické společnosti po představení prací studenty a po hlasování účastníků konference.

V 8. ročníku Právnickou fakultu Univerzity Karlovy reprezentoval Jakub Drápal, doktorand z katedry trestního práva, který se umístil na prvním místě se svojí prací "Rozdíly mezi soudy při ukládání trestů v České republice", kterou v předcházejícím roce obhájil jako diplomovou práci na University of Cambridge.
 

BLAHOPŘEJEME!


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111