INFORMCE PRO STUDENTY 5.ROČÍKU V AKADEMICKÉM ROCE 2013/2014

V indexu musí být zapsány všechny zápočty, zkoušky, klauzurní práce, povinně volitelné předměty a volitelné předměty.

Za index si zodpovídá student sám.
Na studijním oddělení nebude prováděna kontrola indexu.

Studenti, kteří jsou přihlášeni na květnový termín závěrečné státní zkoušky si do indexu na novu dvoustranu předepíšou 2. a 3. část SZZK (dle přiloženého vzoru, který najdete zde).
 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111