Informativní seminář o doktorském studijním programu - 7.12. 2016

Pozvánka

Právnická fakulta Univerzity Karlovy zve studenty 5. ročníku magisterského studia s vážným zájmem o vědeckou práci na informativní seminář o doktorském studijním programu. Seminář se bude konat dne 7. 12. 2016 od 16.00 hod. v místnosti č. 220/ 2. patro. Informace podají prof. Jan Dvořák, proděkan pro doktorský studijní program, prof. Milan Damohorský, proděkan pro zahraniční záležitosti, prof. Michal Tomášek, proděkan pro vědu, výzkum a ediční činnost, Mgr. Eva Pavlíčková, referentka pro doktorský studijní program.

 

V Praze dne 16. 11. 2016

 

Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
proděkan pro doktorský studijní program a rigorózní řízení

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111