Informační seminář k Programu Jean Monnet - vědecké příležitosti

Rádi bychom Vás pozvali na Informační seminář k programu Jean Monnet, který pořádá Evropské centrum RUK zabývající se mimo jiné podporou soutěží v evropských vědeckých soutěžích.

Program Jean Monnet je součástí programu Erasmus+ a nabízí možnosti čerpání financí jak na realizaci studijních modulů, kateder…ale i sítí či vědeckých projektů na vlastní téma souvisejících s výukou a výzkumem v oblasti studií Evropské unie. S touto oblastí mohou být spojeny různé obory – historie, právo, politologie, mezinárodní vztahy…ale, pokud zahrnují prvek výuky, výzkumu nebo reflexe týkající se EU, může to být i sociologie, filozofie, religionistika, geografie, literatura, umění, přírodní vědy, environmentální studia, globální studia atd.


Výhodou vědeckých projektů v rámci Programu Jean Monnet je fakt, že vědecký tým může být složen z osob jedné instituce v rámci jedné země. Nevyžaduje se zde spoluúčast více institucí z více zemí.

Seminář se uskuteční v budově RUK dne 15. 6. 2016 od 15:00. Místnost a program budou upřesněny.

Zde odkaz na web Jean Monet se všemi odkazy.
Zde veškerá dokumentace k výzvě 2016.
Svou účast prosím potvrďte na email:   radka.zgarbova @ ruk.cuni.cz
 

 

Oddělení pro vědu, výzkum a edici


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111