Informační den o grantech Evropské výzkumné rady (ERC) a přípravný workshop

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Univerzitou Karlovou v Praze si Vás dovolují pozvat na národní informační den o grantech Evropské výzkumné rady (ERC).

Cílem informačního dne je seznámit potenciální žadatele o granty ERC a vedoucí pracovníky institucí s filozofií ERC, zprostředkovat jim informace o profilu konkurenceschopných žadatelů, o pravidlech účasti, struktuře projektového návrhu a způsobu hodnocení.
Akce je určena jak potenciálním žadatelům o ERC granty, tak zástupcům vedení jednotlivých institucí (univerzit, ústavů AV ČR, výzkumných infrastruktur atd.) a projektovým manažerům. Akce proběhne v češtině, tlumočení nebude zajištěno.
 
Bližší informace najdete na stránkách www.h2020.cz v sekci Vynikající věda - ERC.
 
Datum informačního dnu: 1. září 2016 od 9:00 hodin Místo konání: Akademie Věd ČR, Národní 3, Praha 1, sál č. 206
 
Pozvánka na informační den zde
 
Registrace na informační den: http://geform.tc.cz/infodenERC2016
 
 
Na informační den bude s dvoutýdenním odstupem navazovat workshop pro žadatele o ERC granty v aktuálních výzvách pracovního programu ERC pro rok 2017, zaměřený na psaní projektové žádosti, který bude probíhat ve dnech 15. a 16. září 2016.
Podmínkou účasti na workshopu je zaslání krátkého abstraktu projektu (max. 2000 znaků), CV (max. 2 strany) a již dosažených výsledků („early achievemnts track-record“ max. 2 strany) a to nejpozději do 5. září 2016 na e-mail: dvorakovaz @ tc.cz, vše v anglickém jazyce a podle pravidel zadávací dokumentace ERC. Kvalita zaslaných materiálů bude rozhodující pro přijetí k účasti na workshopu. 
 
Datum workshopu: 15. a 16. září 2016
 
Pozvánka na workshop zde
 
Registrace na workshop: http://geform.tc.cz/ercworkshop2016
Z organizačních důvodů je dobré registraci na workshop provést co nejdříve, i pokud ještě výzkumník nemá vypracované požadované podklady.

 

 

Oddělení pro vědu výzkum a edici


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111