Informační den na téma HORIZONT 2020

Dovolujeme si Vás pozvat ve spolupráci s poradenskou firmou GRANT Garant s.r.o. na informační den na téma HORIZONT 2020.

Seminář povede Mgr. Karolína Řípová, Ph.D. – ředitelka společnosti GRANT Garant s.r.o., která se přípravou projektových žádostí, řízením a administrací projektů profesionálně zabývá déle než deset let. Získala zkušenosti jak v mezinárodních výzkumných organizacích v zahraničí tak v rámci 7. rámcového programu, operačních programů Strukturálních fondů a Finančního mechanismu EHP a Norska. Společnost GRANT Garant je také dlouholetým partnerem Univerzitě Karlově pro poradenství v projektových záležitostech.
 

Seminář je zaměřen na téma jak hledat projektové možnosti v HORIZONTU 2020 a praktické zkušenosti z realizace vědeckých projektů.

Pozvánku s programem naleznete zde.

Datum konání: 28. dubna 2016, 14:00 – 16:00
Místo konání: Právnická fakulta UK, místnost č. 243

Potvrďte, prosím, svoji účast do 21. dubna 2016 na e-mail: krabcova @ prf.cuni.cz

 

Oddělení pro vědu, výzkum a edici


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111