Informace ze zasedání nově zvoleného akademického senátu

První zasedání nově zvoleného akademického senátu fakulty
 
Akademický senát PF UK na svém prvním zasedání v novém volebním období dne 12. února 2014
 
1. zvolil doc. Jana Wintra předsedou AS a dr. Josefa Stašu a kol. Aleše Hradila místopředsedy AS,
 
2. vyjádřil souhlasné stanovisko ke jmenování doc. Berana proděkanem pro magisterský studijní program, prof. Damohorského proděkanem pro zahraniční záležitosti, prof. Dvořáka proděkanem pro doktorský studijní program a doc. Práškové proděkankou pro celoživotní vzdělávání (Juridikum, kurz CŽV, univerzita třetího věku),
 
3. nevyjádřil souhlasné stanovisko ke jmenování prof. Skřejpka proděkanem pro profesorské a habilitační řízení (včetně agendy vědecké rady) a pro rozvoj fakulty (PPT, knihovna, investiční záměry), doc. Štangové proděkankou pro přijímací řízení, rigorózní řízení a práci s absolventy a prof. Šturmy proděkanem pro vědu, výzkum a ediční činnost,
 
4. stanovil časový harmonogram zasedání senátu v letním semestru ak. roku
2013/2014 takto:
čtvrtek 27. února 2014 v 16.00,
čtvrtek 13. března 2014 v 16.00,
čtvrtek 24. dubna 2014 v 16.00,
čtvrtek 12. června 2014 v 16.00.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111