Informace proděkana k organizaci zápisu ke studiu ve vyšším ročníku v akademickém roce 2014/2015

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
obracím se na Vás jako studijní proděkan s informacemi, které se týkají organizačního zajištění Vašeho zápisu do vyššího ročníku, který je, jak sami dobře víte podmínkou pro pokračování ve Vašem studiu. V této souvislosti podotýkám, že zapsat do vyššího ročníku se mohou studenti, kteří získali alespoň minimální počet kreditů, stanovený Pravidly pro organizaci studia na Právnické fakultě UK. Stejně tak i Ti z Vás, kteří mají opakovaně zapsanou studijní povinnost z povinných předmětů, se mohou zapsat až po splnění této povinnosti.
Zápis bude zajišťovat studijní oddělení od 1. 9. do 16. 10. 2014, přičemž však termíny
  • od 1. 9. 2014 do 4. 9. 2014 jsou vyhrazeny pouze pro studenty, kteří se znovu zapisují po přerušení studia. (K zápisu od 1. 9. 2014 do 4. 9. 2014 není dána možnost rezervace termínu předem)
  • Od 8. 9. 2014 do 16. 10. 2014 bude probíhat zápis pro všechny ostatní studenty v upravených úředních hodinách ( Po 13.00 – 15.30, Út 9.00 – 11.30, St 13.00 – 16.30, Čt 9.00 – 11.30 hod.).V zájmu hladkého průběhu zápisu, je každý student, který se bude zapisovat od 8. 9. – 16. 10. 2014 povinen rezervovat si termín prostřednictvím rezervačního systému dopředu. (Nevyčerpaná kapacita termínů v tomto období bude vyhrazena pouze pro vyřizování ostatních studijních záležitost, které bude možné vyřizovat i v průběhu zápisu. Tyto záležitosti bude možné vyřizovat průběžně po dohodě se studijní referentkou.)
 
Předtím, než přistoupíte k vlastní rezervaci, Vám všem doporučuji, abyste se dříve podívali na animaci postupu při rezervaci, která je dostupná na následujícím odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=dilb4Ziidtw
 
Rezervační systém je dostupný na následujícím odkazu http://vs.prf.cuni.cz
 
Až do 31. 8. 2014 si můžete nezávazně vyzkoušet rezervaci termínu Všechny rezervace provedené ve zkušebním provozu, však budou před spuštěním závazných rezervací smazány.
 
Ostrý provoz rezervačního systém bude spuštěn dne 1. 9. 2014
od 10.00 hod. pro zápis do 2. ročníku,
od 10.30 hod. pro zápis do 3. ročníku,
od 11.00 hod. pro zápis do 4. ročníku,
od 11.30 hod. pro zápis do 5. ročníku
od 12.00 hod. pro první opakovaný zápis do 5. ročníku
(a do 5. ročníku podle staré akreditace.)
 
Každý student si může v rozmezí od 8. 9. 2014 až 16. 10 rezervovat pouze jeden termín. 2014. Rezervaci termínu je možné provést kdykoliv, tj i těsně bezprostředně před termínem, na který je rezervace činěna (za předpokladu, že je volný). Stejně tak je možné rezervaci zrušit kdykoliv, nejpozději však do 18.00 hod. předchozího dne (v takovém případě si zachováváte svoji možnost vybrat si jiný volný termín)
 
 
 
Postup při rezervaci:
K úspěšné rezervaci je třeba znát jméno a heslo k fakultnímu e-mailu https://mail.prf.cuni.cz . Studenti, kteří nevyužívají fakultní e-mail, si mohou  přístup nastavit na  https://pass.prf.cuni.cz .
Pro přihlášení použijte číslo osoby (na studentském průkazu se nachází pod fotografií) a heslo stejné, jako pro přihlášení do Informačního systému. Animace zjištění loginu a nastavení fakultního hesla (pro přístup k e-mailu) je dostupná pod následujícím odkazem: https://www.youtube.com/watch?v=QTABGxslt0o
  • Po provedení rezervace termínu na http://vs.prf.cuni.cz Vám systém zašle na Váš fakultní e-mail „Aktivaci objednávky“, která obsahuje odkaz, na který musíte do 10 minut od provedení rezervace kliknout.
  • Vaši rezervaci však musíte ještě dokončit dalším kliknutím na odkaz „Kontrola". Animace postupu při kontrole Vaší objednávky je dostupná pod následujícím odkazem: https://www.youtube.com/watch?v=QcOmd3npy4s
    Teprve potom obdržíte potvrzující e-mail, který jako jediný může sloužit jako potvrzení o závazné rezervaci Vašeho termínu. Pouze tento vytištěný e-mail (viz vzor pod tímto odkazem: http://vs.prf.cuni.cz/email-kontrola.png ) pro Vás může sloužit jako doklad o tom, že máte nárok na rezervovaný termín i v případě, že vyvolávací systém selže. (Jako potvrzení o rezervovaném termínu a Váš podklad pro reklamaci termínu nemůže sloužit e-mail: „Aktivace objednávky“ (viz vzor pod tímto odkazem: http://vs.prf.cuni.cz/email-aktivace.png ), kterým jste jen vyzváni k potvrzení termínu. V případě, že tento potvrzovací e-mail nebudete mít k dispozici v okamžiku, kdy přijdete k zápisu, nebude mít právo reklamovat rezervovaný termín.
 
Postup v rezervovaný den zápisu:
  • V den, na který máte rezervovaný termín, vložíte kód do vyvolávacího zařízení před studijním oddělením a vyvolávací zařízení Vám vydá lístek.
  • Vložení kódu do vyvolávacího zařízení bude časově limitováno – 10 minut před a 10 minut po době, kterou jste si rezervovali. (př.: rezervace na 10.45 hodin, vložení je možné v čase 10.35 – 10.55 hodin).
Mimo tuto dobu Vám vyvolávací systém lístek nevydá!
Nevydání lístku může být způsobeno zejména chybou při rezervaci či aktivaci, ale i chybou tiskárny, systémovou chybou.
Nevydání lístku okamžitě ohlaste vedoucímu studijního oddělení, tak aby bylo zjevné, že jste svůj kód vložili v rámci stanoveného časového limitu.
 
Rezervační systém bude nastaven tak, že rezervace bude pro skupinu 5 studentů ke každé studijní referentce na dobu 30 minut. Pouze „zkontrolovaná“ rezervace doložená potvrzujícím e-mailem Vám garantuje, že v daný den budete zapsáni. I tak je však třeba počítat s určitou časovou tolerancí. Studijní referentka v daný den zapíše všechny studenty, kteří si daný den zarezervovali. Má však právo určit, že student, jehož zápis může být komplikovaný, se k ní dostaví tentýž den v jiném čase (zpravidla na konci úředních hodin nebo bezprostředně po nich), než který si zaregistroval. Toto opatření sleduje, aby komplikovaný zápis na začátku úředních hodin „nezablokoval“ zápisy na celý den.
 
V případě, že jste se nedostavili na Váš rezervovaný termín, Váš termín propadl a musíte požádat o nový termín. K tomu je třeba, abyste osobně podali písemnou žádost na tomto formuláři (viz vzor pod tímto odkazem: http://vs.prf.cuni.cz/formular_zadosti-termin_zapisu.docx ), vedoucímu studijního oddělení, ve které zdůvodníte, proč Vám termín propadl. Poté, co na tuto žádost vedoucí studijního oddělení písemně vyjádří svůj souhlas, je třeba, abyste se osobně dostavili na pracoviště počítačové techniky (PPT), s touto potvrzenou žádostí. Na pracovišti počítačové techniky Vám pan Filip Jelínek zpřístupní nový termín, který si můžete následně, výše uvedeným postupem rezervovat.
 
V této souvislosti znovu připomínám, že rezervaci lze zrušit kdykoliv, nejpozději však do 18.00 hod. předchozího dne. Postup při zrušení rezervace je opět znázorněn v animaci postupu, která je dostupná na následujícím odkazu:
Tím, že zrušíte svoji rezervaci, se může kapacita pro zápis uvolnit pro nové zájemce. Vy pak zároveň neztrácíte svůj termín pro rezervaci, který můžete využít v  době, která Vám více vyhovuje. Prosím sledujte vždy po 18.00 hod., zda se neobjevila nová volná kapacita. Stejně tak znovu připomínám, že rezervaci termínu je možné provést kdykoliv, tj. i těsně bezprostředně před termínem, na který je rezervace činěna.
 
Výše uvedené animace znázorňující postupy v rezervačním systému pro Vás připravil Filip Jelínek z pracoviště počítačové techniky, kterému za jejich zpracování velmi děkuji.
 
Pokud se týče vlastního zápisu, potom je třeba, abyste měli v informačním systému zapsány všechny splněné studijní povinnosti. Zapsat splněné studijní povinnosti do IS je uloženo katedrám. Prosím zkontrolujte si však, že jsou Vaše studijní povinnosti skutečně v informačním systému zapsány. Pro zápis do vyššího ročníku bude rozhodné, zda-li jsou studijní povinnosti evidovány v IS. Studijní referentky nebudou kontrolovat, zda jsou splněné studijní povinnosti zapsány i v indexu (to je Vaší odpovědností).
 
Závěrem Vás prosím, abyste věnovali pozornost informacím, které pro Vás zveřejnily Vaše studijní referentky v aktualitách studijního oddělení na webové stránce fakulty. Zde naleznete podrobnější podmínky pro zápis do jednotlivých ročníků, spolu s formuláři, které jsou potřebné pro rychlý a hladký zápis. K zápisu můžete přijít buď osobně, nebo v zastoupení na základě písemné plné moci (není třeba ověření).
 
Úplně nakonec už jen připomínám, že zápis předmětů do rozvrhu není vázán na zápis do vyššího ročníku.
 
Přeji Vám všem úspěšný a hladký zápis do vyššího ročníku studia.
 
Doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
proděkan pro magisterský studijní program

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111