Informace proděkana k hodnocení výuky studenty

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

obracím se na Vás jako studijní proděkan s informacemi, které se týkají Vašeho hodnocení výuky na PF UK za minulý akademický rok.
 
Prosím Vás, abyste vyplnili anketu, kterou naleznete ve studijním informačním systému v modulu s názvem „Anketa“, který naleznete po přihlášení v sekci „Výuka“. Anketu můžete odpovídat od 27. srpna do 22. září 2014.
 
Hodnocení výuky není povinné. Pokud si však chcete zapisovat předměty již od prvního okamžiku zahájení zápisu předmětů, který letos připadá na 15 září 2014, potom musíte u každého předmětu v anketě odpovědět alespoň na první otázku, zda hodnotit chcete, nebo nechcete. V případě, že neodpovíte ani na tuto otázku, budete si moci zapisovat předměty teprve v okamžiku, kdy alespoň tuto otázku odpovíte, nebo po uplynutí 7 dnů od zahájení zápisu předmětů, tj. nejdříve 22. září 2014.
 
Byl bych však velmi rád, pokud byste anketní otázky odpověděli a poskytli tak fakultě a jejím učitelům reprezentativní zpětnou vazbu. Ankety, která proběhla na začátku minulého akademického roku, se zúčastnilo pouze cca. 20% studentů. Její výsledky proto nemohou být směrodatné. To je také důvodem, proč máte odpovědět na otázku, zda jste vůbec ochotni kvalitu výuky hodnotit. V případě, že hodnotit nechcete, máte možnost vyplnit též slovní komentář a vysvětlit důvody, které Vás k tomu vedou.
 
V této souvislosti bych rád zdůraznil, že anketa je anonymní. Je zpracována v rámci studijního informačního systému Univerzity Karlovy a nikdo z učitelů ani zaměstnanců Právnické fakulty tak nemá a ani nemůže mít přístup k tomu, jak na ni odpovídal ten který konkrétní student.
Anketní otázky byly také v maximální míře zjednodušeny a zredukovány, aby odpověď na ně zabrala pokud možno, co nejméně času.
Konkrétně je třeba, abyste u každého kurzu odpověděli na otázky, které se týkají kvality výuky celkově a tu hodnotili na škále 1(nejlepší) – 5 (nejhorší)
 
Srozumitelnost a uspořádanost výuky
Připravenost učitele
Zajímavost a podnětnost výuky
Kvalita výuky celkově
Komunikativnost učitele ve vztahu ke studentům
Pracovní kázeň učitele
Slovní komentář
 
Vedle toho se též můžete slovně vyjádřit k níže uvedeným otázkám:
100 Připomínky k anketě
101 Připomínky k prostředí a vybavení fakulty
102 Připomínky ke studijní literatuře
103 Připomínky ke knihovně
104 Připomínky k IS a webu fakulty
105 Připomínky k stravovacím možnostem na fakultě
107 Připomínky ke studijnímu programu
108 Připomínky ke studijnímu oddělení
109 Připomínky k neakademickým pracovníkům
110 Připomínky k aktivitám zahraničního oddělení
111 Připomínky k semestru
112 Souhlasím se zrušením indexu v papírové podobě
 
Vážené kolegyně a vážení kolegové,
 
děkuji Vám za pochopení a součinnost při hodnocení výuky na naší fakultě.
 
S pozdravem
Doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.
proděkan pro magisterský studijní program

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111