Informace pro učitele

Vedle samostatně organizovaných účastí na zahraničních konferencích, sympoziích apod., je možno využít rovněž některé z institucionalizovaných forem meziuniverzitní (popř. mezifakultní spolupráce) se zahraničními partnerskými institucemi - viz jednotlivé nabídky v menu v levém sloupci.

Ke každé zahraniční pracovní cestě musí být podána žádost na předepsaném formuláři (s případnými přílohami) s tím, že její realizace striktně podléhá schválení kolegiem děkana (v termínu před započetím takovéto zahraniční cesty).

 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111