Informace pro přijaté do doktorského studijního programu od akademického roku 2014/2015

 

Informace pro přijaté do doktorského studijního programu
od akademického roku 2014/2015
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
dovolte mi Vás přivítat mezi studenty doktorského studijního programu Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně Vás pozvat na slavnostní imatrikulaci doktorandů, která se koná dne 9. 10. 2014 v 9.00 hod. ve velké aule Karolina v Praze 1, Ovocný trh 5. Místa prosím zaujměte nejméně půl hodiny před začátkem. Na imatrikulaci se požaduje slavnostní oděv. Upozorňuji Vás, že v průběhu imatrikulace bude smluvní partner UK – firma Foto Real s.r.o. – pořizovat obrazové a zvukově obrazové záznamy určené k jejich rozmnožování a šíření. Zároveň si Vás dovoluji upozornit, že budete požádáni, abyste s pořizováním obrazových a zvukově obrazových záznamů před vlastní imatrikulací v prostorách univerzity písemně souhlasili. Pokud byste tento souhlas odmítli podepsat, lze imatrikulační slib vykonat náhradním způsobem při zápisu do studia.
 
Zápis do 1. ročníku doktorského studijního programu se bude konat v pondělí 6. 10. 2014 od 9.00 - 12.00 hodin v č. dv. 2 (přepážka č. 3) u referentky pro doktorský studijní program Mgr. Evy Pavlíčkové na studijním oddělení Právnické fakulty UK. Po tomto termínu se můžete zapsat v úředních hodinách studijního oddělení u referentky Mgr. Evy Pavlíčkové, a to nejpozději do 29. 10. 2014. Zápis je možný již od 1. 10. 2014 v úředních hodinách.
 
Zahájení studia doktorandů - úvodní přednáška, se uskuteční v pondělí 6. 10. 2014 od 14.00 hodin v místnosti č. 319/III. patro. Program přednášek pro 1. ročník doktorského studia bude zveřejněn na webu Právnické fakulty v aktualitách studijního oddělení.
 
K zápisu do studia vezměte s sebou:
 
·         platný občanský průkaz (cizinci ze zemí EU pas nebo průkaz totožnosti, cizinci z ostatních zemí pas s uděleným vízem)
·         kopii potvrzení o přechodném pobytu (odevzdají pouze cizinci z nečlenských států EU)
·         jednu fotografii 3,5 x 4,5 cm (do výkazu o studiu)
 
 
Zahraniční student, který nemá rodné číslo, je povinen požádat o jeho přidělení. Rodné číslo přidělují studentům-cizincům, kteří mají povolení k pobytu na území ČR, oddělení cizinecké policie dle místa hlášeného pobytu cizince, studentům-cizincům (občanům EU bez povolení k pobytu na území ČR) Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, nám. Hrdinů 3, Praha 4.
 
 
Ve Vašem studiu Vám přeji hodně úspěchů,
 
 
                                                                                               prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.  
                                                                                                             proděkan

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111