Informace o platbě za přijímací řízení

 
Adresa majitele účtu:                                          Univerzita Karlova v Praze,  Právnická fakulta, 
                                                                             nám. Curieových 7,  116 40 Praha 1
   
                                                                                                                                                  
Administrativní poplatek:                                    533,- korun českých
Banka: KB Praha 2
Účet: 000086-8986130237/0100
IBAN: CZ5601000000868986130237
SWIFT: KOMBCZPPXXX
Konstantní symbol:    0379
 
Variabilní symbol pro platbu složenkou:        u elektronické přihlášky bude číslo VS přiděleno informačním
                                                                       systémem PF UK
 
Variabilní symbol pro bankovní převod:        -"-                                                                                     
 
Specifický symbol:                                         rodné číslo uchazeče u formuláře přihlášky                                   
                                                                      zakoupené v pokladně PF UK
 
Specifický symbol
u elektronické přihlášky:                              u elektronické přihlášky bude přiděleno číslo specifického symbolu
                                                                      informačním systémem PF UK
 
 Platbu poplatku za přijímací řízení lze prokázat:
 
·  originálem útržku poštovní poukázky typu A, který je opatřený razítkem podací pošty
 
·  v případě bankovních plateb – průkazná jsou pouze potvrzení o platbě vystavená bankou nebo ověřený výpis z účtu (originál razítko a podpis).
 
Za průkazný se  nepovažuje nepotvrzený výpis z účtu, výpis z internetu nebo v bance plátcem potvrzený příkaz k platbě (tzv. přes sběrný box).
 
Platbu ze SR doporučuje PF UK provést Eurogirem.
 
 
 Originál doklad o provedené platbě za přijímací řízení odešle uchazeč s přihláškou na adresu: Právnická fakulta UK, studijní oddělení – přijímací řízení, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 – nejpozději dne 28. února 2014.

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111