Informace o Nadačním fondu NEURON

 

Nadační fond Neuron na podporu vědy se profiluje jako moderní a efektivní nezisková organizace, která je založena na rozvíjení mecenášství v oblasti vědy a výzkumu v České republice. (Odkaz zde
 
Fond uděluje z prostředků mecenášů Granty Neuron na vědecké projekty v oborech:
 
  • fyzika
  • chemie
  • matematika
  • medicína
  • společenské vědy
 
Špičkovým vědcům fond uděluje Cenu Neuron za přínos světové vědě a nadějným mladým vědcům pak Cenu Neuron pro mladé vědce. Špičkové a nadějné vědce fond podporuje nejen finančně, ale pomáhá jim také s komunikací jejich výzkumu vůči veřejnosti. 
Fond se významně angažuje v popularizaci vědy v České republice a je partnerem významných popularizačních projektů, např. Týdne vědy a techniky organizovaného Akademií věd ČR, soutěže FameLab, diskusí Science Café nebo mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů AFO. Fond chce prostřednictvím popularizace vědy pomáhat ke zvýšení priority a významu kvalitní vědy pro společnost a přispívat k celkovému zvýšení prestiže vědy v české společnosti.

Nadační fond Neuron v číslech:
 
  • 5. ročník
  • 12 přidělených Grantů Neuron
  • 13 milionů korun vyplaceno
  • 9 oceněných vědců Cenou Neuron pro mladé vědce
  • 14 oceněných vědců Cenou Neuron za přínos světové vědě
 
Více informací o soutěži naleznete zde

 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111