Individuální vědecko-výzkumné pobyty

Vážení,

dne 12. 3. byla vyhlášena výzva v rámci programu HORIZONT2020 pro podávání žádostí o individuální vědecko-výzkumné pobyty, tzv. Individual Fellowships (IF). Výzva je otevřena do 10. 9. 2015.

Tyto granty jsou určeny pouze pro zkušené výzkumné pracovníky.

Jejich cílem je podpořit další vzdělávání a profesní růst výzkumných pracovníků formou mezinárodní mobility (vč. možnosti krátkodobých „secondmentů“ do soukromého sektoru). V rámci IF existují dva typy grantů - tzv. European Fellowship (hostitelská instituce se musí nacházet v členské zemi EU nebo zemi přidružené k H2020) a Global Fellowship (žadatel vyjíždí nejprve na 1-2 roky mimo Evropu, tj. mimo členskou zemi EU nebo zemi přidruženou k H2020, a poté následuje povinná, roční návratová fáze na instituci, která se musí nacházet v členské zemi EU nebo zemi přidružené k H2020).

Přihlášení do elektronického systému pro podávání žádostí je možné prostřednictvím Participant Portal, kde ve složce "call documents" najdete detailní návod pro žadatele (Guide for Applicants).

 

Oddělení pro vědu, výzkum a edici.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111