Implementace směrnice 2013/11/EU v Maďarsku a v České republice – mimosoudní řešení sporů na ochranu spotřebitele

 

V rámci pravidelných přednášek Centra právní komparatistiky
Vás srdečně zveme na přednášku

Implementace směrnice 2013/11/EU v Maďarsku a v České republice – mimosoudní řešení sporů na ochranu spotřebitele

Přednášející:

Dr. Rita Sik-Simon, LL.M., BA

Datum a místo konání:

30. 4. 2015, PF UK, místnost č. 404 od 17.30 h

Předpokládané ukončení v 19.00 h

Anotace přednášky
Nejpozději do 31. července 2015 by měly členské státy EU transponovat směrnici 2013/11/EU o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Je proto aktuální zabývat se změnami, jež tato úprava přináší ve srovnání se současným stavem v ČR. Jiný model řešení spotřebitelských sporů používá Maďarsko, a proto česko-maďarské srovnání, zejména s ohledem na postavení podnikatelů v tomto procesu, je nanejvýš užitečné.


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111