Hraniční prospěchový průměr pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás informoval, že hraniční vážený prospěchový průměr pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2014/2015 je 1,37. Konkrétní výši stipendia za vynikající studijní výsledky stanoví děkan po vyjádření akademického senátu dne 3. 12. 2015.  

Studentky a studenti, kterým vznikl nárok na prospěchové stipendium, budou do 7.12.2015 informováni e-mailem a následně vyzvání k převzetí „Rozhodnutí o přiznání stipendia“ na studijním oddělení.

Přidělení tohoto stipendia se řídí Pravidly pro přiznávání stipendií na Právnické fakultě UK a Stipendijním řádem UK a pro udělení prospěchového stipendia je třeba splňovat i všechny ostatní podmínky uvedené v čl. 2 Pravidel pro přiznávání stipendií.
 
 

Mgr. Miroslav Sojka
vedoucí studijního oddělení


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2018

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111