HORIZONT 2020 - výběr členů do poradních skupin

 

Upozorňujeme na zajímavou výzvu Evropské komise, která hledá členy poradních skupin pro nastávající Horizont 2020. Ti budou mít s velkou pravděpodobností možnost ovlivnit témata budoucích vyhlašovaných výzev! Jedná se tak o unikátní možnost spoluvytvářet směr budoucího vývoje evropského výzkumu v daném oboru.
 
 

 
Zájemci o zapojení se přihlašují sami, na základě vyplnění 4 stránkového formuláře na stránkách HORIZON 2020
(Expression of Interest form)
 

 
 
Výzva je otevřena do 6. března 2013. Zájemci se budou sice moci přihlašovat i po tomto termínu, tedy po celou dobu trvání Horizontu 2020, ale budou mít šanci se zapojit pouze po skončení mandátu jednotlivých skupin.
 
Komise hledá experty v těchto oblastech:
(FET) – Budoucí a vznikající technologie
Akce Marie Skłodowska-Curie
Výzkumné infrastruktury (zejména e-infrastruktury)
Informační a komunikační technologie (ICT)
Nanotechnologie
Pokročilé materiály
Biotechnologie
Pokročilá výroba a zpracování
Vesmír
Přístup k rizikovému financování
Zdraví, demografická změna dobré životní podmínky
Zajišťování potravin, udržitelné zemědělství, mořský a námořní výzkum a biohospodářství
Bezpečná, čistá a účinná energie
Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava
Oblast klimatu, účinné využívání zdrojů a surovin
Inovativní a bezpečné společnosti podporující začlenění
 
Více informací o jednotlivých oblastech naleznete zde
 
 
Oddělení pro vědu, výzkum a edici PF UK.
 
 

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111