HORIZONT 2020

HORIZONT 2020

 

Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace“ (H2020, Horizon2020), jak zní celý název programu, má být největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014-2020. Projekty financované programem H2020 budou dobíhat ještě několik let poté. Program H2020 navazuje na rámcové programy pro výzkum, které vyhlašuje EU už od roku 1980, konkrétně na 7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a inovace (2007-2013).


Program Horizont 2020 v sobě integruje dřívější Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a Evropský inovační a technologický institut (EIT). Podporována bude návaznost na strukturální fondy a na jiné programy EU. Na rozdíl od 7. RP se počítá také s větší podporou tzv. bottom-up (zdola-nahoru) přístupu při formulaci výzkumných témat. Pracovní programy k výzvám budou mít strategičtější charakter a budou formulovány na delší časové období.

 

První seznámení
Je zřízen český portál Horizont 2020 www.h2020.cz, kde najdete otevřené výzvy, informační akce, národní kontakty, užitečné odkazy, zejména pak pro nováčky je určena publikace:
Brožura HORIZONT 2020 - stručně o programu se kromě základní struktury programu H2020 věnuje i jeho obecným rysům, finančním pravidlům či otevřenému přístupu k vědeckým informacím. V elektronické podobě si můžete brožuru stáhnout zde.


Informace k Horizontu 2020 na stránkách Rektorátu UK

What is Horizon 2020

 

Horizont 2020 – stručné rozdělení programu

„Individuální“ projekty „libovolné téma“ (bottom-up)
• ERC grants (European Research Council):
„hraniční“ výzkum – 5-leté výzkumné granty pro špičkové vědce a jejich týmy
• Marie Sclodowska Curie actions (MSCA) grants: Individual Fellowships: 
2-leté post-doktorské stáže – mezinárodní mobilita

Kolaborativní projekty na „libovolné téma“ (bottom-up)
• Marie Curie (MSCA) Innovative Training Networks: školící sítě pro doktorandy
• Marie Curie (MSCA) Research and Innovation Staff Exchange: mezinárodní a mezisektorové stáže
• Future and EmergingTechnologies: základní výzkum – vize zcela nové technologie
• Twinning: výměna „dobrých praxí“ – spolupráce s nejlepšími výzkumnými institucemi

Kolaborativní projekty na „zadané téma“ (top-down)
• úzce zadaná témata – části programu: Industrial Leadership, Societal Challenges
• Typy grantů: Research and Innovation action (RIA), Innovation action (IA), Coordination and Support Action (CSA)
Výzkum vedou velká mezinárodní konsorcia - je třeba být přizván zkušeným koordinátorem.
Je vyžadováno zapojení „uživatelů výsledků“ (průmyslu, nemocnic, pacientů, zemědělců, orgánů správy, měst, …).

Informační zdroje pro pokročilé