Hlasování o novém logu fakulty-PRODLOUŽENO

 

HLASOVÁNÍ PRODLOUŽENO DO 30.ZÁŘÍ 

Vážená kolegyně, vážený kolego, milí přátelé,

téměř uprostřed prázdnin se na Vás obracím s prosbou a zároveň výzvou, abyste se zúčastnili výběru nového loga naší fakulty a svým hlasem podpořili návrh, který se Vám nejvíce líbí.

V rámci zpracování jednotného grafického vzhledu veškerých prezentačních prvků Univerzity Karlovy nám rektorát UK doporučil změnit naše stávající logo a zvolit si nové, které bude splňovat univerzitní grafické parametry.

Celý proces přípravy nových návrhů trval několik měsíců (včetně rešerší existujících znaků a log právních institucí - akademických a soudních, různých advokátních kanceláří atd.) a vzhledem k obrovskému množství již existujících znaků, emblémů a log nebylo jednoduché najít symbol, který by byl jedinečný a vhodný pro naši fakultu.

Při zpracování bylo přihlédnuto k závazným pravidlům pro tvorbu fakultních log stanovených v jednotném vizuálním manuálu, který nechala zpracovat Univerzita Karlova (příloha Opatření rektora č. 1/2015). Navrhovaná loga jsou tak dle pravidel všechna kruhová. Nápis na novém logu byl navržen tak, aby svým umístěním odpovídal logu univerzitnímu, a bylo tak dosaženo kompatibility při společném použití, jak je předpokládáno i ve Statutu Univerzity Karlovy v článku 62a.

Z celé řady návrhů se do posledního kola dostaly tři, z nichž kolegium děkana vybralo dva návrhy fakultního loga; kolegium děkana z finálního výběru vyřadilo logo s vyobrazením svatého Iva, patrona právníků (vycházejícího z busty sv. Iva vystavené v prostorách právnické fakulty), protože jeho osoba nebyla historicky spjata ani s Univerzitou Karlovou, ani s její právnickou fakultou.

K hlasování jsou předložena tři loga - dva nové návrhy a stávající logo pro ty, kdo nechtějí změnu. Vítězné logo se stane základem pro vytvoření jednotného vizuálního stylu naší fakulty.

Protože přijetím nového loga by se jednalo o zásadní změnu v prezentaci naší fakulty v širokém slova smyslu, předkládáme ji akademické obci a všem zaměstnancům k vyjádření formou hlasování.

Nabízíme dvě formy hlasování, přičemž je nutné zvolit si jen jednu (v případě duplicity bude elektronický hlas škrtnut):

(A) Prostřednictvím fakultní aplikace Moodle - přihlašovací údaje (jméno a heslo) jsou stejné, jako při přihlášení k počítači na fakultě, návod je zde  Každý může hlasovat jen jednou, ale v průběhu hlasování může svou volbu měnit. Hlasování je otevřené okamžikem zveřejnění.

nebo

(B) Vhozením hlasovacího lístku do urny na sekretariátu děkana od 28. července v pracovních dnech vždy mezi 11.00-13.00 hod. Budou zde k dispozici papírová zobrazení všech log, prezenční listina a hlasovací lístky.

Po skončení hlasování 20. září budou výsledky zveřejněny na webové stránce fakulty.

Věřím, že se hlasování zúčastníte!

S pozdravem
Marta Chromá


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111