Harmonogram přijímacího řízení pro ak. rok 2019/2020

Harmonogram přijímacího řízení pro ak. rok 2019/2020

 • 1. listopadu 2018 (čtvrtek) - první den pro podání elektronické přihlášky ke studiu na PF UK
 • 6. února 2019 (středa) - Den otevřených dveří
 • 28. února 2019 (čtvrtek) - poslední den pro podání elektronické přihlášky
 • 28. února 2019 (čtvrtek) - poslední den pro podání žádosti o přijetí bez ověření podmínek testy NSZ („přestup“  podle části D Podmínek)
 • 3. dubna 2019 (středa) - zasedání přijímací komise pro přijetí bez ověřování podmínek testy NSZ
 • 31. května 2019 (pátek) - ústní přijímací zkouška pro uchazeče se speciálními potřebami (např. držitelé průkazů ZTP a ZTP/P) podle části C Podmínek
 • 1. června 2019 (sobota) - poslední den pro složení mezinárodně uznávané nebo státní jazykové zkoušky na úrovni B2 a výše
 • 6. června 2019 (čtvrtek) - poslední den pro doručení dokladů k bonifikaci před zasedáním hlavní přijímací komise (úředně ověřené maturitní vysvědčení s vyznamenáním a mezinárodně uznávané vysvědčení o jazykové zkoušce nebo státní zkoušce na úrovni B2 a výše). Od 10. června 2019 je nutné již uvedené doklady doručit se žádostí o bonifikaci.
 • 10. června 2019 (pondělí) - zasedání přijímací komise pro přijetí na základě ověřování podmínek testy NSZ (OSP, ZSV)
 • 11. června 2019 (úterý) - zveřejnění výsledků přijímacího řízení v Informačním systému PF UK na adrese www.prf.cuni.cz
 • 17. – 20. června 2019 (pondělí – čtvrtek)  zápis do 1. ročníku
 • 28. června 2019 (pátek) - náhradní termín ústní přijímací zkoušky podle části C Podmínek
 • 25. 8. – 1. 9. 2019 - úvodní soustředění nově přijatých studentů ve Štědroníně
 • 4. září 2019 (středa) - náhradní zápis do studia
 • 30. září 2019 (pondělí) - zasedání přijímací komise pro uchazeče, kteří doručí rozhodné materiály přijímacího řízení až po uzavření bloku studia/ročníku
 • 22. října 2019 (úterý) - doručení dokladů rozhodných pro bonifikaci a pro splnění podmínek přijímacího řízení o ukončeném středoškolském vzdělání
 • začátek října - slavnostní imatrikulace v Karolinu 

Aktuální informace k testům Národních srovnávacích zkoušek zde