Harmonogram přijímacího řízení pro ak. rok 2019/2020

 

Harmonogram přijímacího řízení pro studium od ak. roku 2019/2020

 

1. listopadu 2018 (čtvrtek)   první den pro podání elektronické přihlášky ke studiu na PF UK

6. února 2019 (středa)        Den otevřených dveří

28. února 2019 (čtvrtek)     poslední den pro podání elektronické přihlášky

28. února 2019 (čtvrtek)     poslední den pro podání žádosti o přijetí bez ověření podmínek testy NSZ („přestup“  podle části D Podmínek)

3. dubna 2019 (středa)       zasedání přijímací komise pro přijetí bez ověřování podmínek testy NSZ

31. května 2019 (pátek)      ústní přijímací zkouška pro uchazeče se speciálními potřebami (např. držitelé průkazů ZTP a ZTP/P) podle části C Podmínek

1. června 2019 (sobota)      poslední den pro složení mezinárodně uznávané nebo státní jazykové zkoušky na úrovni B2 a výše

6. června 2019 (čtvrtek)  poslední den pro doručení dokladů k bonifikaci před zasedáním hlavní přijímací komise (úředně ověřené maturitní vysvědčení s vyznamenáním a mezinárodně uznávané vysvědčení o jazykové zkoušce nebo státní zkoušce na úrovni B2 a výše). Od 10. června 2019 je nutné již uvedené doklady doručit se žádostí o bonifikaci.

10. června 2019 (pondělí)    zasedání přijímací komise pro přijetí na základě ověřování podmínek testy NSZ (OSP, ZSV)

11. června 2019 (úterý)  zveřejnění výsledků přijímacího řízení v Informačním systému PF UK na adrese www.prf.cuni.cz

17. – 20. června 2019 (pondělí – čtvrtek)  zápis do 1. ročníku

28. června 2019 (pátek)      náhradní termín ústní přijímací zkoušky podle části C Podmínek

25. 8. – 1. 9. 2019              úvodní soustředění nově přijatých studentů ve Štědroníně

4. září 2019 (středa)            náhradní zápis do studia

30. září 2019 (pondělí)        zasedání přijímací komise pro uchazeče, kteří doručí rozhodné materiály přijímacího řízení až po uzavření bloku studia/ročníku

22. října 2019 (úterý)         doručení dokladů rozhodných pro bonifikaci a pro splnění podmínek přijímacího řízení o ukončeném středoškolském vzdělání

začátek října                      slavnostní imatrikulace v Karolinu

 

Aktuální informace k testům Národních srovnávacích zkoušek zde 

 

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111