Harmonogram přijímacího řízení - PhD. studium - 2019/2020

 

3. prosince 2018 (pondělí)    první den pro podání elektronické přihlášky ke studiu na PF UK

6. února 2019 (středa)         Den otevřených dveří

30. dubna 2019 (úterý)    poslední den pro podání elektronické přihlášky

do 30. dubna 2019              zaslání úředně ověřené kopie magisterského diplomu a dodatku diplomu

5. června 2019 (středa)   řádný termín přijímací zkoušky
 
18. června 2019 (úterý)       náhradní termín přijímací zkoušky
 
30. 9. 2019                        termín pro splnění podmínek k zápisu ke studiu
 
*22. 10. 2019 (úterý)         pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. 9. 2019 rozhodnuto, je období pro ověřování podmínek k přijetí limitováno tímto dnem. Stejné období pro ověřování splnění podmínek přijetí se stanoví i pro uchazeče doktorských studijních programů, kteří absolvovali studium v magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2019, a to pro případ doložení požadovaného vzdělání podle § 48 odst. 3 zákona o vysokých školách.

začátek října 2019             slavnostní imatrikulace v Karolinu
 
začátek října 2019              zápis do 1. ročníku

 
Ludmila Páralová
Referentka pro přijímací řízení a promoce Ph.D., stipendia
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
nám. Curieových 901/7
116 40 Praha 1
Tel: 221 005 205

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111