Harmonogram přijímacího řízení do doktorského studia

 

1. prosince 2017 (pátek)            první den pro podání přihlášky ke studiu na PF UK
 
30. dubna 2018 (pondělí)      poslední den pro podání přihlášky
do 30. dubna 2018                    zaslání úředně ověřené kopie magisterského diplomu a dodatku diplomu
 
7. června 2018 (čtvrtek)        řádný termín přijímací zkoušky
 
11. června 2018 (pondělí)          zasedání přijímací komise pro přijetí
19. června 2018 (úterý)         náhradní termín přijímací zkoušky
1. října 2018 (pondělí)               slavnostní imatrikulace v Karolinu
 
1. října 2018 (pondělí)               zasedání přijímací komise pro přijetí
 
22. října 2018 (pondělí)             poslední den pro ověřování splnění podmínek přijetí (tj. včetně podmínek ověřovaných na základě dokladů) pro uchazeče, kteří vykonali státní zkoušku v magisterském studijním programu v podzimním termínu (v době od 1. do 30. září 2018), jakož i pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. září 2018 rozhodnuto
začátek října                             zápis 1. ročníku

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111