Harmonogram přijímacího řízení

 

Harmonogram přijímacího řízení  v akademickém roce 2016/2017
 
10. února 2016 (středa)     Den otevřených dveří
29. února 2016 (pondělí)   poslední den pro podání elektronické přihlášky
29. února 2016 (pondělí)   poslední den pro podání žádosti o přijetí bez ověření podmínek testy NSZ („přestup“ podle části F Podmínek)
7. dubna 2016 (čtvrtek)     zasedání přijímací komise pro přijetí bez ověřování podmínek testy NSZ
1. června 2016 (středa)     poslední den pro složení mezinárodně uznávané nebo státní jazykové zkoušky na úrovni B2 a výše
3. června 2016 (pátek)      ústní přijímací zkouška pro uchazeče se speciálními potřebami (např. držitelé průkazů  ZTP a ZTP/P)
8. června 2016 (středa)     poslední den pro doručení dokladů k bonifikaci před zasedáním hlavní přijímací komise (maturitní vysvědčení s vyznamenáním a mezinárodně uznávané vysvědčení o jazykové zkoušce nebo státní zkoušce na úrovni B2 a výše)
13. června 2016 (pondělí)  zasedání přijímací komise pro přijetí na základě ověřování podmínek testy NSZ (OSP, ZSV)
14. června 2016 (úterý)     zveřejnění výsledků přijímacího řízení v Informačním systému PF UK na adrese www.prf.cuni.cz
20. – 23. června 2016 (pondělí – čtvrtek) – zápis do 1. ročníku

28. 8. – 3. 9. 2016            úvodní soustředění nově přijatých studentů na Albeři

7. září 2016 (středa)         náhradní zápis do studia
30. září 2016 (pátek)         zasedání přijímací komise pro uchazeče, kteří doručí rozhodné materiály přijímacího řízení až po uzavření bloku studia/ročníku
21. října 2016 (pátek)       doručení dokladů rozhodných pro bonifikaci a pro  splnění podmínky přijímacího řízení o ukončeném středoškolském vzdělání
 
začátek října                    slavnostní imatrikulace v Karolinu
                             
Národní srovnávací zkoušky organizované společností Scio:
Termín zkoušky                                                     Předměty
12. prosince 2015  (sobota)                                    OSP, ZSV
6. února 2016         (sobota)                                  OSP, ZSV
12. března 2016     (sobota)                                   OSP, ZSV
3. dubna 2016         (neděle)                                  OSP, ZSV
30. dubna 2016      (sobota)                                   OSP, ZSV
28. května 2016     (sobota)                                   OSP, ZSV

Poznámka: V případě účasti na NSZ ve Slovenské republice, bude v přijímacím řízení na PF UK zohledněna pouze zkouška v českém jazyce


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 4/2017

více...

Jurisprudence 1/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111