Harmonogram akademického roku

 

 

Harmonogram akademického roku 2018/2019

pro magisterský studijní program 
 
 
Část první
Termíny do konce akademického roku 2017/2018
 
Čl. 1
01. 06. 2018
zahájení přijímání elektronických žádostí, které jsou podmínkou pro zápis do druhého a vyššího ročníku
04. 06. 2018
zahájení přihlašování na podzimní termíny 3. a 4. části státní závěrečné zkoušky*
11. 06. 2018
ukončení vypisování podzimních termínů na 3. a 4. část státní závěrečné zkoušky*
18. – 21. 06. 2018
zápis do 1. ročníku
27. – 28. 06.2018
promoce absolventů
30. 06. 2018
ukončení zkouškového období
01. 07. 2018
začátek letních prázdnin
10. 07. 2018
první den stavení lhůty pro zápis do vyššího ročníku
20. 08. 2018
ukončení přihlašování na podzimní termíny 4. části státní závěrečné zkoušky*
27. 08. 2018
poslední den stavení lhůty pro zápis do vyššího ročníku
28. 08. 2018
ukončení přihlašování na podzimní termíny 3. části státní závěrečné zkoušky*
31. 08. 2018
konec letních prázdnin
01. 09. 2018
začátek druhé části zkouškového období za akademický rok 2017/2018
24. 09. 2018
zahájení zápisu předmětů pro zimní semestr 2018/2019 (19:00)
24. 09. 2018
zahájení zápisu předmětů pro zimní semestr 2018/2019
pro ostatní fakulty (23:00)
26. 09. 2018
ukončení zkouškového období za akademický rok 2017/2018
26. 09. 2018
poslední den pro zápis klasifikace do informačního systému (14:00)
27. 09. 2018
rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech
s nesplněnými rekvizitami
27. 09. 2018
ukončení přijímání elektronických žádostí, které jsou podmínkou pro zápis do druhého a vyššího ročníku (10:00)
30. 09. 2018
konec akademického roku 2017/2018
Čl. 2
Rámcové termíny státních závěrečných zkoušek pro podzimní období 2017/2018
03. 09. – 27. 09. 2018  veřejnoprávní a soukromoprávní část státní závěrečné zkoušky
Den 27. 09. 2018 je posledním dnem pro konání 1. a 2 části státní závěrečné zkoušky, aby mohl být absolvent zařazen na listopadový termín promocí.
Část druhá
Termíny akademického roku 2018/2019
 
Čl. 3 
01. 10. 2018
zahájení akademického roku 2018/2019 a zimního semestru
01. 10. 2018
zahájení výuky v zimním semestru – přednášky
01. 10. 2018
zahájení náhradního zápisu do druhého a vyššího ročníku
(9:00 – elektronicky, osobně v úředních hodinách od 01. 10. 2018)
01. 10. 2018
ukončení hodnocení výuky studenty za LS 2017/2018
03. 10. 2018
nahrání specializačních modulů
04. 10. 2018
první výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami
08. 10. 2018
zahájení výuky v zimním semestru, semináře, povinně
volitelné a volitelné předměty
10. 10. 2018
imatrikulace studentů 1. ročníku (zrušena výuka v 1. ročníku)
15. 10. 2018
zveřejnění témat diplomových prací
17. 10. 2018
ukončení náhradního zápisu do druhého a vyššího ročníku
21. 10. 2018
ukončení zápisu předmětů pro zimní semestr
22. 10. 2018
druhé rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech
s nesplněnými rekvizitami
25. 10. 2018
druhý výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami
31. 10. 2018
rozhodný den pro udělení stipendia za vynikající studijní výsledky
07. – 08. 11. 2018
promoce absolventů
12. 11. 2018
zahájení zápisu témat diplomových prací (kromě individuálních témat) od 20:00
12. 11. 2018
zahájení přihlašování na zimní termíny 3. a 4. části státní závěrečné zkoušky*
16. 11. 2018
děkanský den (zrušena výuka)
19. 11. 2018
ukončení zápisu témat diplomových prací (kromě individuálních témat)
19. 11. 2018
ukončení vypisování zimních termínů na 3. a 4. část státní závěrečné zkoušky*
21. 11. 2018
ukončení dodatečného zápisu předmětů na katedrách
25. 11. 2018
konec lhůty pro vyhlášení termínů zkoušek v zimním semestru
26. 11. 2018
zahájení elektronického přihlašování ke zkouškám v zimním semestru
30. 11. 2018
zveřejnění hraničního prospěchového průměru pro stipendium za vynikající studijní výsledky
10. 12. 2018
konec lhůty pro vyrozumění studentů, kterým vznikl nárok na stipendium za vynikající studijní výsledky
20. 12. 2018
konec lhůty pro vydání rozhodnutí o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky
21. 12. 2018
poslední den výuky v roce 2018
21. 12. 2018
zahájení hodnocení výuky studenty za ZS 2018/2019
22. 12. 2018
zahájení vánočních prázdnin
27. 12. 2018
ukončení přihlašování na zimní termíny 4. části státní závěrečné zkoušky*
02. 01. 2019
konec vánočních prázdnin (první den výuky je 03. 01. 2019)
3. – 9. 01. 2019
udělování zápočtů
07. 01. 2019
ukončení přihlašování na zimní termíny 3. části státní závěrečné zkoušky*
10. 01. 2019
začátek zkouškového období
11. 02. 2019
zahájení zápisu předmětů pro letní semestr 19:00
11. 02. 2019
zahájení zápisu předmětů pro letní semestr pro ostatní fakulty 23:00
17. 02. 2019
ukončení zkouškového období za zimní semestr
18. 02. 2019
ukončení hodnocení výuky studenty za ZS 2018/2019
18. 02. 2019
první rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech s nesplněnými rekvizitami
18. 02. 2019
zahájení letního semestru a výuky v letním semestru – přednášky
21. 02. 2019
první výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami
22. 02. 2019
nahrání specializačních modulů
25. 02. 2019
zahájení výuky v letním semestru – semináře, povinně volitelné a volitelné předměty
28. 02. 2019
konec lhůty pro podávání námitek proti nevydání rozhodnutí o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky
10. 03. 2019
ukončení zápisu předmětů pro letní semestr
11. 03. 2019
druhé rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech s nesplněnými rekvizitami
13. – 14. 03. 2019
promoce absolventů
14. 03. 2019
druhý výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami
18. 03. 2019
zahájení přihlašování na jarní termíny 3. a 4. části státní závěrečné zkoušky*
25. 03. 2019
ukončení vypisování jarních termínů na 3. a 4. část státní závěrečné zkoušky*
10. 04. 2019
ukončení dodatečného zápisu předmětů na katedrách
14. 04. 2019
konec lhůty pro vyhlášení termínů zkoušek v letním semestru
15. 04. 2019
zahájení elektronického přihlašování ke zkouškám v LS
Čt 18. 04. 2019 děkanský den (zrušena výuka)
29. 04. 2019
ukončení přihlašování na jarní termíny 4. části státní závěrečné zkoušky*
06. 05. 2019
ukončení přihlašování na jarní termíny 3. části státní závěrečné zkoušky*
12. 05. 2019
ukončení výuky – semináře, povinně volitelné a volitelné předměty
14. 05. 2019
rektorský den (zrušena výuka)
19. 05. 2019
ukončení výuky - přednášky
19. 05. 2019
zahájení hodnocení výuky studenty za LS 2018/2019
20. 05. 2019
začátek zkouškového období v letním semestru (mimo státních zkoušek)
01. 06. 2019
zahájení přijímání elektronických žádostí, které jsou podmínkou pro zápis do druhého a vyššího ročníku
03. 06. 2019
zahájení přihlašování na podzimní termíny 3. a 4. části státní závěrečné zkoušky*
10. 06. 2019
ukončení vypisování podzimních termínů na 3. a 4. část státní závěrečné zkoušky*
26. – 27. 06. 2019
promoce absolventů
30. 06. 2019
ukončení zkouškového období v letním semestru
01. 07. 2019
začátek letních prázdnin
10. 07. 2019
první den stavění lhůty pro zápis do vyššího ročníku
19. 08. 2019
ukončení přihlašování na podzimní termíny 4. části státní závěrečné zkoušky*
27. 08. 2019
poslední den stavení lhůty pro zápis do vyššího ročníku
28. 08. 2019
ukončení přihlašování na podzimní termíny 3. části státní závěrečné zkoušky*
31. 08. 2019
konec letních prázdnin
02. 09. 2019
začátek zkouškového období za akademický rok 2018/2019
26. 09. 2019
ukončení zkouškového období za akademický rok 2018/2019
26. 09. 2019
poslední den pro zápis klasifikace do informačního systému (14:00)
26. 09. 2019
ukončení přijímání elektronických žádostí, které jsou podmínkou pro zápis do druhého a vyššího ročníku (24:00)
30. 09. 2019
konec akademického roku 2018/2019
* Pro studenty studující dle studijního plánu HPRAVO2 (stará akreditace) se jedná o 2. a 3. část státní závěrečné zkoušky.
 
 
Čl. 4
Rámcový termín státních závěrečných zkoušek pro zimní období 2018/2019
 
10. 01. – 01. 02. 2019 veřejnoprávní a soukromoprávní část státní závěrečné zkoušky
Den 01. 02. 2019 je též posledním dnem pro konání 1. a 2 části státní závěrečné zkoušky, aby mohl být absolvent zařazen na jarní termín promocí.
 
Čl. 5
Rámcové termíny státních závěrečných zkoušek pro jarní období 2018/2019
 
13. 05. – 31. 05. 2019 veřejnoprávní a soukromoprávní část státní závěrečné zkoušky
Den 31. 05. 2019 je též posledním dnem pro konání 1. a 2 části státní závěrečné zkoušky, aby mohl být absolvent zařazen na letní termín promocí.
 
Čl. 6
Rámcový termín státních závěrečných zkoušek pro podzimní období 2018/2019
 
02. 09. – 30. 09. 2019  veřejnoprávní a soukromoprávní část státní závěrečné zkoušky
Den 30. 09. 2019 je též posledním dnem pro konání 1. a 2 části státní závěrečné zkoušky, aby mohl být absolvent zařazen na podzimní termín promocí.
 
Část třetí
Závěrečná ustanovení
 
Čl. 7
Přesná data konání všech částí státní závěrečné zkoušky budou vždy stanovena podle vypsaných termínů v informačním sytému.
 
 Celý text Opatření děkana č. 4/2018 - Harmonogram akademického roku 2018/2019 pro magisterský studijní program naleznete zde.

 

Studium

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 1/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/I

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111