Harmonogram akademického roku 2015-2016

 
Vážení členové akademické obce,
rád bych Vám oznámil, že dne15. května 2015 přijal děkan Právnické fakulty UK opatření č. 6/2015 Harmonogram akademického roku 2015/2016 pro magisterský studijní program. Toto opatření bylo již zveřejněno v sekci Předpisy / Opatření děkana na webových stránkách Právnické fakulty a také v sekci Magisterský studijní program/ harmonogram akademického roku 2015/2016.
V tomto harmonogramu naleznete nejenom termíny příštího akademického roku, nýbrž i aktualizované termíny do konce akademického roku 2014/2015.
Opatření děkana obsahuje především tradiční informace, které se týkají:
·       začátku a konce akademického roku,
·       zkouškového období,
·       zahájení seminářů a přednášek,
·       děkanských a rektorských dnů,
·       termínů promocí,
·       jakož i termínu, ve kterých probíhá zápis předmětů do rozvrhu a zápis termínů zkoušek.
Do harmonogramu ak. roku 2015/2016 však byly nově uvedeny také termíny, které se týkají také:
·       zahájení hodnocení výuky studenty,
·       výmazu předmětů s nesplněnými rekvizitami,
·       termínů, které souvisejí s přiznáváním specializačních modulů
·       termínu důležitých pro vyplácení prospěchového stipendia,
·       termínu souvisejících s aktualizací studijního programu a podávání návrhů na zavedení nových povinně volitelných předmětů.
 Věřím, že informace obsažené v harmonogramu, přispějí k efektivnímu plánování akademického roku 2015/2016
S pozdravem
Mgr. Miroslav Sojka
vedoucí studijního oddělení

 


Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 3/2017

více...

Jurisprudence 4/2017

více...

Právněhistorické studie č. 47/1

více...

PLWP (Working Papers) 2017/III

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111