Harmonogram 2017/2018

 Aktualizace 8.2.2018

 

Harmonogram akademického roku 2017/2018

pro magisterský studijní program
 
 
Část první. Termíny do konce akademického roku 2016/2017
 
Čl. 1
01. 06. 2017
zahájení přijímání elektronických žádostí, které jsou podmínkou pro zápis do druhého a vyššího ročníku
05. 06. 2017
zahájení přihlašování na podzimní termíny 3. a 4. části státní závěrečné zkoušky*
12. 06. 2017
ukončení vypisování podzimních termínů na 3. a 4. část státní závěrečné zkoušky*
19. – 22. 06. 2017
zápis do 1. ročníku
28. – 29. 06.2017
promoce absolventů
30. 06. 2017
ukončení zkouškového období
01. 07. 2017
začátek letních prázdnin
10. 07. 2017
první den stavění lhůty pro zápis do vyššího ročníku
21. 08. 2017
ukončení přihlašování na podzimní termíny 4. části státní závěrečné zkoušky*
27. 08. 2017
poslední den stavění lhůty pro zápis do vyššího ročníku
30. 08. 2017
ukončení přihlašování na podzimní termíny 3. části státní závěrečné zkoušky*
31. 08. 2017
konec letních prázdnin
01. 09. 2017
začátek druhé části zkouškového období za akademický rok 2016/2017
06. 09. 2017
náhradní termín zápisu do 1. ročníku
12. 09. 2017
orientační den pro studenty 1. ročníku
18. 09. 2017
zahájení zápisu předmětů pro zimní semestr 2017/2018 (19:00)
18. 09. 2017
zahájení zápisu předmětů pro zimní semestr 2017/2018
pro ostatní fakulty (23:00)
26. 09. 2017
ukončení zkouškového období za akademický rok 2016/2017
26. 09. 2017
poslední den pro zápis klasifikace do informačního systému (14:00)
26. 09. 2017
rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech
s nesplněnými rekvizitami
27. 09. 2016
ukončení přijímání elektronických žádostí, které jsou podmínkou pro zápis do druhého a vyššího ročníku (10:00)
29. 09. 2017
zahájení náhradního zápisu do druhého a vyššího ročníku
(9:00 – elektronicky, osobně v úředních hodinách od 02. 10. 2017)
30. 09. 2017
konec akademického roku 2016/2017

Čl. 2
Rámcové termíny státních závěrečných zkoušek pro podzimní období 2016/2017
04. 09. – 29. 09. 2017              veřejnoprávní a soukromoprávní část státní závěrečné zkoušky
Den 29. 09. 2017 je posledním dnem pro konání obhajoby diplomové práce, aby mohl být absolvent zařazen na listopadový termín promocí.
 
Část druhá. Termíny akademického roku 2017/2018
 
Čl. 3
 
01. 10. 2017
zahájení akademického roku 2017/2018 a zimního semestru
02. 10. 2017
zahájení výuky v zimním semestru – přednášky
03. 10. 2017
shromáždění akademické obce k zahájení ak. roku od 16:00
03. 10. 2017
první výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami
03. 10. 2017
nahrání specializačních modulů
09. 10. 2017
zahájení výuky v zimním semestru, semináře, povinně
volitelné a volitelné předměty
11. 10. 2017
imatrikulace studentů 1. ročníku (zrušena výuka v 1. ročníku)
15. 10. 2017
zveřejnění témat diplomových prací
16. 10. 2017
ukončení náhradního zápisu do druhého a vyššího ročníku
22. 10. 2017
ukončení zápisu předmětů pro zimní semestr
23. 10. 2017
druhé rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech
s nesplněnými rekvizitami
25. 10. 2017
druhý výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami
31. 10. 2017
rozhodný den pro udělení stipendia za vynikající studijní výsledky
08. – 09. 11. 2017
promoce absolventů
13. 11. 2017
zahájení zápisu témat diplomových prací (kromě individuálních témat)
13. 11. 2017
zahájení přihlašování na zimní termíny 3. a 4. části státní závěrečné zkoušky*
16. 11. 2017
děkanský den (zrušena výuka)
20. 11. 2017
ukončení vypisování zimních termínů na 3. a 4. část státní závěrečné zkoušky*
20. 11. 2017
ukončení zápisu témat diplomových prací (kromě individuálních témat)
22. 11. 2017
ukončení dodatečného zápisu předmětů na katedrách
24. 11. 2017
konec lhůty pro vyhlášení termínů zkoušek v zimním semestru
27. 11. 2017
zahájení elektronického přihlašování ke zkouškám v zimním semestru
30. 11. 2017
zveřejnění hraničního prospěchového průměru pro stipendium za vynikající studijní výsledky
10. 12. 2017
konec lhůty pro informování studentů, kterým bylo přiznáno stipendium za vynikající studijní výsledky
20. 12. 2017
konec lhůty pro vydání rozhodnutí o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky
22. 12. 2017
poslední den výuky v roce 2017
22. 12. 2017
zahájení hodnocení výuky studenty za ZS 2017/2018
23. 12. 2017
zahájení vánočních prázdnin
28. 12. 2017
ukončení přihlašování na zimní termíny 4. části státní závěrečné zkoušky*
02. 01. 2018
konec vánočních prázdnin (první den výuky je 03. 01. 2018)
3. – 5. 01. 2018
udělování zápočtů
08. 01. 2018
ukončení přihlašování na zimní termíny 3. části státní závěrečné zkoušky*
08. 01. 2018
začátek zkouškového období
12. 02. 2018
zahájení zápisu předmětů pro letní semestr 19:00
12. 02. 2018
zahájení zápisu předmětů pro letní semestr pro ostatní fakulty od 23:00
18. 02. 2018
první rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech s nesplněnými rekvizitami
18. 02. 2018
ukončení zkouškového období za zimní semestr
19. 02. 2018
zahájení letního semestru a výuky v letním semestru – přednášky
23. 02. 2018
nahrání specializačních modulů
23. 02. 2018 první výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami
26. 02. 2018
zahájení výuky v letním semestru – semináře, povinně volitelné a volitelné předměty
28. 02. 2018
konec lhůty pro podávání námitek proti nevydání rozhodnutí o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky
11. 03. 2018
ukončení zápisu předmětů pro letní semestr
12. 03. 2018
druhé rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech s nesplněnými rekvizitami
13. – 14. 03. 2018
promoce absolventů
14. 03. 2018
druhý výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami
19. 03. 2018
zahájení přihlašování na jarní termíny 3. a 4. části státní závěrečné zkoušky*
26. 03. 2018
ukončení vypisování jarních termínů na 3. a 4. část státní závěrečné zkoušky*
11. 04. 2018
ukončení dodatečného zápisu předmětů na katedrách
13. 04. 2018
konec lhůty pro vyhlášení termínů zkoušek v letním semestru
16. 04. 2018
zahájení elektronického přihlašování ke zkouškám v LS
30. 04. 2018
ukončení přihlašování na jarní termíny 4. části státní závěrečné zkoušky*
07. 05. 2018
ukončení přihlašování na jarní termíny 3. části státní závěrečné zkoušky*
07. 05. 2018
děkanský den (zrušena výuka)
13. 05. 2018
ukončení výuky – semináře, povinně volitelné a volitelné předměty
16. 05. 2018
rektorský den (zrušena výuka)
20. 05. 2018
ukončení výuky - přednášky
20. 05. 2018
zahájení hodnocení výuky studenty za LS 2017/2018
21. 05. 2018
začátek zkouškového období v letním semestru (mimo státních zkoušek)
01. 06. 2018
zahájení přijímání elektronických žádostí, které jsou podmínkou pro zápis do druhého a vyššího ročníku
04. 06. 2018
zahájení přihlašování na podzimní termíny 3. a 4. části státní závěrečné zkoušky*
11. 06. 2018
ukončení vypisování podzimních termínů na 3. a 4. část státní závěrečné zkoušky*
27.– 28. 06. 2018
promoce absolventů
30. 06. 2018
ukončení zkouškového období v letním semestru
01. 07. 2018
začátek letních prázdnin
10. 07. 2018
první den stavění lhůty pro zápis do vyššího ročníku
20. 08. 2018
ukončení přihlašování na podzimní termíny 4. části státní závěrečné zkoušky*
27. 08. 2018
poslední den stavění lhůty pro zápis do vyššího ročníku
29. 08. 2018
ukončení přihlašování na podzimní termíny 3. části státní závěrečné zkoušky*
31. 08. 2018
konec letních prázdnin
01. 09. 2018
začátek zkouškového období za akademický rok 2017/2018
26. 09. 2018
ukončení zkouškového období za akademický rok 2017/2018
26. 09. 2018
poslední den pro zápis klasifikace do informačního systému (14:00)
26. 09. 2018
ukončení přijímání elektronických žádostí, které jsou podmínkou pro zápis do druhého a vyššího ročníku (24:00)
30. 09. 2018
konec akademického roku 2017/2018
* Pro studenty studující dle studijního plánu HPRAVO2 (stará akreditace) se jedná o 2. a 3. část státní závěrečné zkoušky.
 
Čl. 4
Rámcový termín státních závěrečných zkoušek pro zimní období 2017/2018
 
11. 01. – 02. 02. 2018            veřejnoprávní a soukromoprávní část státní závěrečné zkoušky
Den 02. 02. 2018 je též posledním dnem pro konání obhajoby diplomové práce, aby mohl být absolvent zařazen na březnový termín promocí.
 
 
Čl. 5
Rámcové termíny státních závěrečných zkoušek pro jarní období 2017/2018
 
14. 05. – 01. 06. 2018            veřejnoprávní a soukromoprávní část státní závěrečné zkoušky
Den 01. 06. 2018 je též posledním dnem pro konání obhajoby diplomové práce, aby mohl být absolvent zařazen na červnový termín promocí.
 
Čl. 6
Rámcový termín státních závěrečných zkoušek pro podzimní období 2017/2018
 
03. 09. – 27. 09. 2018              veřejnoprávní a soukromoprávní část státní závěrečné zkoušky
Den 27. 09. 2018 je též posledním dnem pro konání obhajoby diplomové práce, aby mohl být absolvent zařazen na listopadový termín promocí.
 
Část třetí. Závěrečná ustanovení
 
Čl. 7
Přesná data konání všech částí státní závěrečné zkoušky budou vždy stanovena podle vypsaných termínů v informačním sytému.
 
Celý text Opatření děkana č. 4/2017 - Harmonogram akademického roku 2017/2018 pro magisterský studijní program naleznete zde.
 
 
 
 

 

Studium

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111