Harmonogram 2017/2018

Harmonogram akademického roku 2017/2018 pro doktorský studijní program

Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a na základě opatření rektora UK č. 14/2017, stanovím následující termíny pro doktorský studijní program v akademickém roce 2017/2018:


Část první. Termíny do konce akademického roku 2016/2017

Čl. 1

1. – 30. 9. 2017 Splnění povinností Individuálního studijního plánu (dále jen ISP) pro hodnocení studenta za akademický rok 2016/2017

1. 6. – 30. 9. 2017 Založení a vyplnění ročního hodnocení studenty za akademický rok 2016/2017 prostřednictvím Informačního systému UK včetně postoupení školiteli

 

Část druhá. Harmonogram akademického roku 2017/2018

Čl. 2
Imatrikulace: 2. 10. 2017

Čl. 3
Zápis do prvního roku studia: 2. 10. 2017 – 6. 10. 2017

Čl. 4

2. 10. – 20. 10. 2017 Založení ISP nově přijatými studenty v Informačním systému UK a postoupení školiteli prostřednictvím Informačního systému UK

Čl. 5
Termín pro postoupení ISP nově přijatých studentů školitelem v Informačním systému UK Oborové radě do 9. 11. 2017

1. 10. – 8. 10. 2017 Postoupení hodnocení studentů za akademický rok 2016/2017 školitelem v Informačním systému UK Oborové radě

Čl. 6
Státní doktorské zkoušky: říjen 2017, leden 2018, červen 2018


Čl. 7
Jazykové zkoušky: průběžně (dle termínů katedry jazyků)

Čl. 8
Obecné základy právní vědy – zkoušky: listopad 2017, únor 2018, červen 2018
(blíže dle vyhlášení katedry teorie práva a právních učení)

Čl. 9
Obhajoby disertačních prací: průběžně

Čl. 10
Promoce: 28. 11. 2017, 19. 4. 2018
(za předpokladu dostatečného počtu absolventů)
Čl. 11
Přijímací zkoušky: 7. 6. 2018 řádný a 19. 6. 2018 náhradní termín

Čl. 12
Termín pro splnění podmínek k zápisu ke studiu: 30. 9. 2018
Pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. 9. 2018 rozhodnuto, je období pro ověřování podmínek k přijetí limitováno dnem 22. 10. 2018. Stejné období pro ověřování splnění podmínek přijetí se stanoví i pro uchazeče doktorských studijních programů, kteří absolvovali studium v magisterském studijním programu v době od 1. do 30. září 2017, a to pro případ doložení požadovaného vzdělání podle § 48 odst. 3 zákona o vysokých školách.

Čl. 13
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2017

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
děkan
 

Studium

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2018

více...

Jurisprudence 3/2018

více...

Právněhistorické studie č. 47/2

více...

PLWP (Working Papers) 2018/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111