Harmonogram 2016/2017

Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze a na základě opatření rektora UK č. 3/2016, stanovím následující termíny pro doktorský studijní program v akademickém roce 2016/2017:


Část první. Termíny do konce akademického roku 2015/2016

Čl. 1

1. – 30. 9. 2016 Splnění povinností Individuálního studijního plánu (ISP) pro hodnocení studenta za akademický rok 2015/2016

1. 9. – 7. 10. 2016 Založení a vyplnění ročního hodnocení za akademický rok 2015/2016 studenty 1. ročníku prostřednictvím Informačního systému UK

Termín pro předání hodnocení studentů 2. a vyšších ročníků za akademický rok 2015/2016 školitelem na předtištěném formuláři studijnímu oddělení do 30. 9. 2016


Část druhá. Harmonogram akademického roku 2016/2017

Čl. 2
Imatrikulace: 3. 10. 2016

Čl. 3
Zápis do 1. ročníku: 3. 10. 2016 – 7. 10. 2016

Čl. 4

3. 10. 2016 – 21. 10. 2016 Založení ISP nově přijatými studenty v Informačním systému UK a postoupení školiteli prostřednictvím Informačního systému UK

Čl. 5
Termín pro postoupení ISP nově přijatých studentů školitelem v Informačním systému UK Oborové radě do 3. 11. 2016

Termín pro postoupení hodnocení studentů 1. ročníku za akademický rok 2015/2016 školitelem v Informačním systému UK Oborové radě do 3. 11. 2016

Čl. 6
Státní doktorské zkoušky: říjen 2016, leden 2017, červen 2017

Čl. 7
Jazykové zkoušky: průběžně (dle termínů katedry jazyků)

Čl. 8
Obecné základy právní vědy – zkoušky: říjen 2016, červen 2017
(blíže dle vyhlášení katedry teorie práva a právních učení)

Čl. 9
Obhajoby disertačních prací: průběžně

Čl. 10
Promoce: 22. 11. 2016, 20. 4. 2017
(za předpokladu dostatečného počtu absolventů)
Čl. 11
Přijímací zkoušky: 8. 6. 2017 řádný a 20. 6. 2017 náhradní termín

Čl. 12
Termín pro splnění podmínek k zápisu ke studiu: 30. 9. 2017
(pro uchazeče, o jejichž podané žádosti o uznání zahraničního vzdělání nebylo do 30. 9. 2017 rozhodnuto, je období pro ověřování podmínek k přijetí limitováno dnem 21. 10. 2017)

Čl. 13
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. září 2016

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
děkan
 

Studium

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111