Harmonogram 2015/2016

 

Termíny do konce akademického roku 2014/2015 
 

25. 05. 2015
zahájení hodnocení výuky studenty za LS 2014/2015   
1. 6. 2015
zahájení elektronického zápisu do druhého a vyšších ročníku
22. - 25. 6. 2015
zápis do 1. ročníku
1. 9. 2015
začátek zkouškového období za akademický rok 2014/2015
1. - 7. 9. 2015
zápisy do ročníků po přerušení
9. 9. 2015
náhradní termín zápisu do 1. ročníku
29. 9. 2015 shromáždění 1. ročníku (od 10:00 hod.)
30. 9. 2015
ukončení zkouškového období za akademický rok 2014/2015
30. 9. 2015
ukončení zápisu do druhého a vyššího ročníku
30. 9. 2015
ukončení akademického roku 2014/2015

 
Harmonogram akademického roku 2015/2016

 
1. 10. 2015
zahájení akademického roku a zimního semestru
2. 10. 2015
zahájení zápisu předmětů pro zimní semestr 2015/2016
5. 10. 2015
zahájení výuky v zimním semestru – přednášky, semináře, povinně volitelné a volitelné předměty
5. 10 2015
zahájení zápisu předmětů pro zimní semestr 2015/2016 pro ostatní fakulty
5. 10 2015
rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech s nesplněnými rekvizitami
6. 10. 2015
nahrání specializačních modulů
7. 10. 2015
zahájení náhradního elektronického zápisu do druhého a vyšších ročníku
12. 10. 2015
první výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami
13. 10. 2015
imatrikulace studentů 1. ročníku (zrušena výuka v 1. ročníku)
15. 10. 2015
zahájení přijímání přihlášek na zimní termíny SZZK
15. 10. 2015
termín zveřejnění témat diplomových prací
21. 10. 2015
ukončení náhradního elektronického zápisu do druhého a vyšších ročníku
22. 10. 2015
ukončení zápisu předmětů pro zimní semestr 
22. 10. 2015
druhé rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech
s nesplněnými rekvizitami
26. 10. 2015
druhý výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami
31. 10. 2015
rozhodný den pro udělení stipendia za vynikající studijní výsledky
9. 11. 2015
zahájení zápisu témat diplomových prací (kromě individuálních témat)
11.-12. 11. 2015
promoce absolventů
16. 11. 2015
děkanský den (zrušena výuka)
16. 11. 2015
ukončení zápisu témat diplomových prací (kromě individuálních témat)
18. 11. 2015
ukončení přijímání přihlášek na zimní termíny SZZK
18. 11. 2015
ukončení přijímání žádostí o převedení SVOČ a žádostí o přiznání modulu splněného dříve než v 2014/15 pro studenty přihlášené na zimní termíny SZZK
23. 11. 2015
ukončení dodatečného zápisu předmětů na katedrách
27. 11. 2015
konec lhůty pro vyhlášení termínů zkoušek v zimním semestru
30. 11. 2015
zahájení elektronického přihlašování ke zkouškám v ZS
30. 11. 2015
zveřejnění hraničního prospěchového průměru pro stipendium za vynikající studijní výsledky
18. 12. 2015
poslední den výuky v roce 2015
18. 12. 2015
zahájení hodnocení výuky studenty za ZS 2015/2016
20. 12. 2015
vydání rozhodnutí o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky
2. 1. 2016
konec vánočních prázdnin (první den výuky je 4. 1. 2016)
4. - 8. 1. 2016
zápočtové semináře
11. 1. 2016
začátek zkouškového období
3. 2. 2016
nahrání specializačních modulů
8. 2. 2016
zahájení zápisu předmětů pro letní semestr
10. 2. 2016
zahájení zápisu předmětů pro letní semestr 2015/2016 pro ostatní fakulty
14. 2. 2016
ukončení zkouškového období za zimní semestr
15. 2. 2016
zahájení přijímání přihlášek na jarní termíny SZZK
15. 2. 2016
zahájení letního semestru a výuky v letním semestru – přednášky
17. 2. 2016
rozeslání upozornění o předběžně zapsaných předmětech s nesplněnými rekvizitami
19. 2. 2016
nahrání specializačních modulů
22. 2. 2016
zahájení výuky v letním semestru – semináře, povinně volitelné a volitelné předměty
24. 2. 2016
první výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami
28. 2. 2016
konec lhůty pro  podávání námitek proti nevydání rozhodnutí o přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky
6. 3. 2016
ukončení zápisu předmětů pro letní semestr
9. 3. 2016
druhý výmaz předběžně zapsaných předmětů s nesplněnými rekvizitami
9. - 10. 3. 2016
promoce absolventů
15. 3. 2016
ukončení přijímání přihlášek na jarní termíny SZZK
4. 4. 2016
zaslání výzvy katedrám k aktualizaci studijního programu
6. 4. 2016
ukončení dodatečného zápisu předmětů na katedrách
15. 4. 2016
ukončení přijímání žádostí o převedení SVOČ a žádostí o přiznání modulu splněného dříve než v 2014/15 pro studenty přihlášené na jarní termíny SZZK
22. 4. 2016
konec lhůty pro vyhlášení termínů zkoušek v letním semestru
25. 4. 2016
zahájení elektronického přihlašování ke zkouškám v LS
28. 4. 2016
konec lhůty pro podávání návrhů k aktualizaci studijního programu
29. 4. 2016
děkanský den (zrušena výuka)
4. 5. 2016
rektorský den (zrušena výuka)
9. 5. 2016
zahájení přijímání přihlášek na podzimní termíny SZZK
13. 5. 2016
ukončení výuky – semináře, povinně volitelné a volitelné předměty
20. 5. 2016
ukončení přednášek
20. 5. 2016
ukončení výuky - přednášky
20. 5. 2016
zahájení hodnocení výuky studenty za LS 2015/2016
23. 5. 2016
začátek zkouškového období v letním semestru (mimo státních zkoušek)
8. 6. 2016
nahrání specializačních modulů
10. 6. 2016
ukončení přijímání přihlášek na podzimní termíny SZZK
10. 6. 2016
ukončení přijímání žádostí o převedení SVOČ a žádostí o přiznání modulu splněného dříve než v 2014/15 pro studenty přihlášené na podzimní termíny SZZK
30. 6. 2016
ukončení zkouškového období v letním semestru
30. 6.-1. 7. 2016
promoce absolventů
1. 7. 2016
začátek letních prázdnin
31. 8. 2016
konec letních prázdnin
1. 9. 2016
začátek zkouškového období za akademický rok 2015/2016
27. 9. 2016
ukončení zkouškového období za akademický rok 2015/2016
30. 9. 2016
konec akademického roku 2015/2016

 

Celý text Opatření děkana č. 6/2015 - Harmonogram akademického roku 2015/2016 pro magisterský studijní program naleznete zde.

 

Studium

Důležité odkazy

Informační systém Studium

více...

Nástěnka

více...

E-shop

více...

Nabídky práce

více...

 

Fakultní časopisy

AUC Iuridica 2/2019

více...

Jurisprudence 2/2019

více...

Právněhistorické studie č. 48/2

více...

PLWP (Working Papers) 2019/II

více...

Univerzita Karlova
© 2012 - 2016 Právnická fakulta
Univerzita Karlova, Právnická fakulta, nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1, tel. +420 221 005 111